Hledání: Kroměříž - kostel sv. Mořice

Pro dotaz Kroměříž - kostel sv. Mořice jsme našli 6 386 výsledků.
AKCE -40 % s kódem
Den dětí se
40% slevou

Pořiďte pexeso
jen za 149 Kč.
Kód: 40NaPexeso
Den dětí
koteva
Kostel je kulturní památkou.
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
 • jaro 2017
 • 62 zobrazení
royalstuart1
Kroměříž, gotický kostel z 13. stol.
více  Zavřít popis alba 
 • 9.7.2006
 • 89 zobrazení
kubbula
Dožínky v Kroměříži, Arcibiskupský zámek, kostel sv. Mořice, Květná zahrada.
více  Zavřít popis alba 
 • 23.8.2014
 • 75 zobrazení
karolinkamartinkova
ubytování v hotelu Černý orel s pivovarem a čokoládovnou, Expozice Karla Kryla, Památník Maxe Švabinského, gotický kostel sv. Mořice, Květná zahrada (výstava kamélií)
více  Zavřít popis alba 
 • 25.2.2019
 • 71 zobrazení
micefoto
Trasa 10 km: Kroměříž žst. - Podzámecká zahrada - Květná zahrada - restaurace Pod starou knihovnou - Velké nám. - Stojanovo nám. - Kostel sv. Mořice - Sněmovní nám. - Arcibiskupský zámek - Velké nám. - Vodní ulice - Komenského nám. - Kroměříž žst.
Účastníků: 19
více  Zavřít popis alba 
 • 16.9.2017
 • 74 zobrazení
kafur
Jednoho dne se nám naskytla výjimečná možnost prohlédnout si Kroměříž z Jižní věže kostela Sv. Mořice, a to dokonce z nejvyššího patra lešení, které v tu dobu věž obestíralo; tato výška zaručuje krásné pohledy nejen na město, ale i na hanácké roviny.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 26.9.2012
 • 200 zobrazení
hanakzhor
Vzpomínkové toulání po městě, které bylo po staletí centrem olomouckého biskupství a arcibiskupstvím, plném historických památek, bohatou kulturní tradicí a škol, nazýváno "hanáckými Athénami". Jádro města je městskou památkovou rezervací. Zámecké historické zahrady jsou na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Město vzniklo na příhodném místě s brodem přes řeku Moravu. Původně řemeslnická a kupecká trhová ves s mýtem, kde ve 13. století olomoucký biskup Bruno ze Schauenberku, postavil hrad a kolegiátní kostel sv. Mořice. Město se postupně i přes mnoho problému, válečných událostí a požárů rozvíjelo
více  Zavřít popis alba 
 • červen 2014 až březen 2020
 • 19 zobrazení
maltereza
Sídlo Arcibiskupského gymnázia se nachází v Pilařově ulici, mezi Mlýnskou branou a kostelem sv. Mořice. Hlavní vchod do budovy je uprostřed jihovýchodní části severovýchodního křídla. Uprostřed téže části jihozápadního křídla jsou nad sebou vystavěny dvě školní kaple. V přízemí a novogotická kaple Neposkvrněného početí Panny Marie a v druhém patře moderně upravená Kaple svatého Stanislava Kostky. Křížová cesta a růžencová tajemství jsou od akademické malířky Sabiny Kratochvílové.
http://youtu.be/hOXdXBXalxI
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
 • 26.7.2014
 • 493 zobrazení
bele
ALB 1249
Basilika sv.Mořice je významná stavba v Kroměříži a rádi jsme ji navštívili. V Českých zemích je zasvěcení svatému Mořici neobvyklé. Stavba se datuje kolem roku 1260 a zakladatel chrámu, olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku, ji pojmenoval podle svého předchozího působiště, kostela sv. Mořice (Mauritia) v Magdeburku. Mimochodem tento pán byl rádcem českého krále Přemysla Otakara II a jeho ostatky jsou uloženy v kněžišti před hlavním oltářem.

Kostel prodělal v historii několik významných úprav a svoji dnešní podobu dostal při pseudogotické obnově po požáru v 19. století. Původní románský chrám byl v gotickém slohu přestavěn koncem 14.století za vlády Karla IV. Chrám o třech lodích je 56,86 m dlouhý, 18,43 m široký a 23,80 m vysoký

Hlavní oltář s kamennou menzou a monumentálním dřevěným retabulem je datován rokem 1582. Na obraze je patron kostela sv. Mořic, který podle legendy pocházel z Théb a jako velitel římské legie byl s ostatními legionáři popraven na počátku 4. století při pronásledování křesťanů.

Kostel je sídlem kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Ze severu k němu přiléhá komplex Arcibiskupského gymnázia napojený Mlýnskou branou na Arcibiskupský zámek. Biskup tedy mohl chodit ze zámku do kostela „suchou nohou“
více  Zavřít popis alba 
39 komentářů
 • červenec až prosinec 2018
 • 83 zobrazení
rrrrrrrrrrrr
Chrám sv. Mořice se nachází na Stojanově náměstí v Kroměříži, západně od Velkého náměstí. Ze severu k němu přiléhá komplex Arcibiskupského gymnázia (napojený Mlýnskou branou na Arcibiskupský zámek; biskup tedy mohl chodit ze zámku do kostela „suchou nohou“). Nedaleko se nachází filiální barokní kostel svatého Jana Křtitele. Příslušný farní úřad sídlil dříve v kanovnickém domě na Stojanově náměstí, v posledních letech byl ale přemístěn do budovy proboštství v přilehlé farní zahradě.Vybudoval jej olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku (stavba dokončena kolem roku 1265/1290), který při něm založil kolegiátní kapitulu se 6 kanovníky, proboštem a děkanem. V Českých zemích neobvyklé zasvěcení svatému Mořici zvolil biskup podle svého předchozího působiště, kostela sv. Mořice v Magdeburku, kde byl proboštem.[1] Kostel prodělal v historii několik významných úprav. Jednalo se zejména o opravy a přestavby po husitských válkách a třicetileté války. Poslední velká přestavba proběhla za arcibiskupa Sommerau-Beckha v 19. století, během níž byl opraven a byl obnoven jeho gotický vzhled. Kostel několikrát vyhořel a je proto sporné, jak velká část současné stavby je původní.K trojlodní síni přiléhá křestní kaple a v baroku dostavěná kaple Bolestné Panny Marie s pompézními náhrobky biskupů Schrattenbacha (který si kapli postavil jako místo svého posledního odpočinku)[2] a Egkha.[3] Jde o orientovanou stavbu (s odchylkou cca 30°, srov. mapu); při bočním vchodu se nachází busta arcibiskupa Stojana, který v kostele působil v letech 1908–1917 jako probošt. V presbytáři kostela je pohřben zakladatel kostela a města Kroměříže Bruno ze Schauenburku. Na retábulu hlavního oltáře je obraz sv. Mořice, který je zde ztvárněn jako běloch.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.5.2015
 • 63 zobrazení
koteva
Kostel je kulturní památkou.
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
 • 18.5.2017
 • 28 zobrazení
royalstuart1
Kroměříž, barokní kostel z let 1737 - 68
více  Zavřít popis alba 
 • 9.7.2006
 • 265 zobrazení
maltereza
http://youtu.be/sFOZ-vHb7i0
Barokní kostel svatého Jana Křtitele byl postaven v 18. století piaristy podle projektu biskupského architekta Cyraniho z Bolleshausu.
Kostel svatého Mořice v Kroměříži je jedna z největších gotických staveb České republiky a jedna z jejích nejvýznamnějších gotických památek. Chrám sv. Mořice se nachází na Stojanově náměstí v Kroměříži, západně od Velkého náměstí. Ze severu k němu přiléhá komplex Arcibiskupského gymnázia (napojený Mlýnskou branou na Arcibiskupský zámek.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí v historickém jádru Kroměříže na Riegrově náměstí. Kostel nechal postavit v roce 1247 biskup Bruno ze Schauenburku. Tento kostel byl po obsazení města Švédy 26. června 1643 vypleněn a vypálen. Obnovy se dočkal až za biskupa Wolfganga Hanibala von Schrattenbacha roku 1724.
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
 • 26.7.2014
 • 329 zobrazení
fotohorakbrest
CHRÁM sv. MOŘICE v Kroměříži je jedna z nevětších gotiských staveb v České republice...
více  Zavřít popis alba 
300 komentářů
 • 23.12.2014
 • 224 zobrazení
adrspach
 • srpen 2019
 • 22 zobrazení
tichamajka
 • 29.3.2016
 • 12 zobrazení
dockis46
Kategorie: města
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2004 až prosinec 2019
 • 58 zobrazení
kackasmall
více  Zavřít popis alba 
 • 24.10.2019
 • 80 zobrazení
jiri-skrobak
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • 21.9.2019
 • 101 zobrazení
Reklama