jirkacek1
Chrám Tří Grácií je kryté sloupořadí v Lednicko-valtickém areálu, před kterým stojí sousoší, pro které se vžil název Tři Grácie. Letohrádek byl vybudován za vlády knížete Jana I. z Lichtenštejna v letech 1824 -1825.
#lednice#lednickovaltickyareal#chram#chramtrigracii#valtice#morava#moravian
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2014 až srpen 2017
 • 47 zobrazení
vrtulea
27.- 30. 9. 2018 sklípek u Dědy, Hrušky
30.9. cyklovýlet z Břeclavi do Lednice přes Appolonův chrám, Tři Gracie
výstava Bohové - sochy z písku v Lednici, a Janův hrad
více  Zavřít popis alba 
 • září 2018
 • 1 593 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
gamarka
(dovolená 2016) a teď o zámku Lednice

Státní zámek Lednice je od roku 1945 majetkem státu, je spravován Ministerstvem kultury ČR prostřednictvím Národního památkového ústavu Praha, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám v naší republice. Novogotická přestavba v 19. století z něj vytvořila romantické sídlo obklopené jedním z největších evropských parků (téměř 200 ha), ve kterém návštěvník najde palmový skleník, benátskou kašnu, římský akvadukt, čínský pavilon, minaret a umělou zříceninu Janův hrad. Díky unikátnímu propojení stavebních památek s okolní člověkem formovanou přírodou byl v roce 1996 celý lednicko-valtický areál zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO.

První historická zpráva o této lokalitě pochází až z roku 1222. Již tehdy zde patrně stála gotická tvrz s dvorcem, kterou r. 1249 český král Václav I. propůjčil rakouskému šlechtici Sigfriedu Sirotkovi.

Koncem 13. století se držiteli celé Lednice a nedalekého Mikulova stali Liechtensteini, původem ze Štýrska, kteří postupně získali pozemkový majetek na obou stranách moravsko-rakouské hranice. Příslušníci rodu se nejčastěji uplatňovali ve vojenských službách, v renesanci pak v hospodářském podnikání. Od druhé poloviny 15.století se pak příslušníci rodu uplatňují i v nevyšších zemských úřadech. Zásadní změna postavení rodu na Moravě však nastala až za bratrů Karla, Maxmiliána a Gundakara z Liechtensteina. Karel a Maxmilián si výhodnými sňatky zabezpečili velké bohatství starého moravského rodu Černohorských z Boskovic. Bratři byli zpočátku, tak jako jejich otec a děd, protestanty-luterány, ale záhy přestoupili na katolickou víru a připravili si tak vhodnou půdu pro další politickou činnost. To se týkalo zejména Karla, který působil na dvoře císaře Rudolfa II., v roce 1604 se stal zemským hejtmanem na Moravě a v roce 1608 byl pozdějším králem Matyášem II. povýšen do knížecího stavu a uděleno mu opavské knížectví.

Za stavovského povstání stál na straně Habsburků, účastnil se i bitvy na Bílé hoře. Po porážce stavovského povstání v roce 1620 systematickým skupováním konfiskovaných majetků některých účastníků odboje se Liechtensteini stávají nejbohatším rodem na Moravě a ve svém postavení vystřídali Žerotíny. Obrovský půdní fond jim přinášel velké zisky a umožnil jim i velkolepé stavební podnikání zde v Lednici.

Již v 16. století patrně Hartmann II. z Liechtensteina, nechal zbořit zdejší středověkou vodní tvrz a nahradil ji renesančním zámkem. Na sklonku 17.století byla i tato stavba zbořena a vybudováno zde barokní sídlo s rozlehlou architektonicky řešenou zahradou a monumentální jízdárnou, podle návrhu Jana Bernarda Fischera z Erlachu, která se jen v málo pozměněné podobě uchovala dodnes.

Po polovině 18. stol. byl zámek opět upravován stavebně a roku 1815 byly odstraněny jeho přední trakty, které byly součástí barokního zámku.

Dnešní vzhled pochází tedy z let 1846-1858, kdy kníže Alois II. z Liechteinsteina usoudil, že Vídeň je pro pořádání letních slavností nevhodná a nechal Lednici přebudovat na reprezentační letní sídlo v duchu anglické gotiky. Pro pořádání velkolepých setkání evropské šlechty sloužily reprezentační sály v přízemí (dnes I. prohlídkový okruh), které jsou vybaveny vyřezávanými stropy, dřevěným obložením stěn a vybraným mobiliářem. V 1. patře zámku pak můžete navštívit soukromé pokoje Liechtensteinů. Ve 2. patře pak pokoje dětí a jejich guvernantek, spolu s muzeem loutek Milana Knížáka.

Stavby Lednicko-valtického areálu: LVA se rozkládá na ploše téměř 100 km2

Zámek Valtice
V 11. století majetek passovské šlechty, potom pánu ze Seveldu a Feldsbergu. Ve 13. století rozděleny mezi pány z Kuenringu, Pottendorfu a Rauhensteinu. V roce 1395 získává Valtice Johann z Liechtensteinu. Hrad zbudovaný dřívějšími majiteli, později přestavěný na renesanční zámek, je upraven v barokním slohu. Z tohoto období, z roku 1680, pochází také morový sloup. Tento objekt je jednou z nejmonumentálnějších staveb ranného baroka na Moravě. Podle projektu významných architektů Martinelliho, Erny a Tencally zde stavební úpravy pokračovaly až do roku 1730. Parkové plochy s rozmanitými stavbami spojují okázalá sídla ve Valticích a Lednici do jednoho harmonického celku. Rovněž interiéry zámku jsou svým bohatým barokním vybavením dokladem životního stylu své doby. V pozoruhodném kostele z let 1631 - 1671 je nad oltářem umístěn Rubensův obraz "Nejsvatější trojice" a další z Rubensovy dílny. Město Valtice má výhodnou polohu na samých hranicích mezi Moravou a Rakouskem. Dodnes se zachovala část městského opevnění. Je zde i staletá vinařská tradice, každoročně se pořádají v zámeckých jízdárnách vinné trhy.

Apollonův chrám: nad Mlýnským rybníkem je výraznou dominantou chrám boha slunce. Pochází z roku 1817 a je dílem architekta Josefa Kornhäusela. Tato stavba, podobně jako řada dalších, vznikla díky mimořádnému citu Jana I. z Liechtensteinu, pro tuto zdánlivě málo atraktivní krajinu. Ve středu terasy nesené dórskými sloupy, je půlkruhový výklenek, v němž je zajímavý reliéf zpodobňující boha Apollona na slunečním voze. Výtvarná výzdoba je doplněna sochami symbolizujícími čtvero ročních období.

Hraniční zámeček: byl postaven rovněž za knížete Jana I. z Liechtensteina v roce 1827 na bývalé hranici mezi Moravou a Rakouskem. Byl zbudován na močálovité půdě, která musela být nejdříve zpevněna dřevěnými piloty a rošty, na které pak byly položeny základy objektu. Horní část tvoří tři oddělené sály s možnými příchody i příjezdy z obou stran po vyvýšených terasách. Za pozornost stojí zejména prostřední - velký zrcadlový sál, z kterého je možné vystoupit na terasu, odkud je zajímavá vyhlídka na Hlohovecký rybník a blízké okolí.

Belvedér: zámeček v těsné blízkosti Bezručovy aleje u Valtic byl zbudován podle plánů architekta Josefa Kornhäusela jež realizoval správce panství Frank. Ve voliérách u zámečku budilo zaslouženou pozornost návštěvníků množství pávů, perliček a zlatých bažantů.

Kostel v Lednici: je dnes nedílnou součástí lednického zámku. Tato sakrální budova v minulosti několikrát změnila místo. Podle dobových dokladů byla na území Lednice v první polovině 15. stol. zaznamenána jako kamenná stavba , kterou v roce 1425 vyplenili husité. Na základě povolení papeže Inocence VIII. byl během necelých pěti let zbudován kostel, dokončený roku 1495. V roce 1579, jak praví kamenná děkovná deska, byl přestavěn, rozšířen a zveleben. Historie této stavby však pokračuje. V roce 1731 byl dokončen kostel nový, v pozdně barokním slohu, a to v místě kde stojí dnes. Poslední novogotická přestavba zámku ovlivnila i tuto část. V letech 1848 - 1851 dostává svoji současnou podobu. Menší úpravy pokračovaly v roce 1856, kdy do zdí chrámové lodi, která nebyla nijak výtvarně zdobena, umístili František a Adolf Angelerovi 14 basreliéfů křížové cesty. Mistrovské dílo sochaře Kliebra s Kristem na kříži, které bylo dříve dominantním prvkem hlavního oltáře přemísťuje architekt do chrámové lodi. Novy oltář obohatil svými obrazy František Ittenbach. Doslova filigránskou řezbu, převážně v dubovém dřevě, provedla patrně vídeňská firma Karla Leistlera. Je zde umístěn také gotický reliéf "Smrt panny Marie". Rekonstrukce kostela byla dokončena v roce 1858.

Židovská obec měla v Lednici synagogu a hřbitov. Tato obec násilně zanikla v roce 1939 a její synagoga byla za okupace zbořena. Památkově chráněný hřbitov byl počátkem sedmdesátých let přeměněn v travnatou plochu.

Maurský dům: v maurském slohu přestavěný architektem Wingelmullerem, sloužil částečně jako parní lázně a současně jako technické zázemí pro zavlažovací systém parku. Zde umístěná turbína vyráběla elektřinu pro zámek a část obce. Byla jako jedna z nejstarších zachovaných zařízení tohoto druhu na našem území předána Technickému muzeu v Brně. Čerpadla zavlažující parkové plochy stále plní svoji funkci a jejich prostřednictvím získávají užitkovou vodu rovněž další podniky. Stavba, ale hlavně funkce s ní spojena, měla doslova dramatický průběh. Předcházelo ji dílo budované Václavem Josefem, prováděné stavitelem Breguinem. Již po dvanácti letech byly nutné nákladné opravy a v zápětí byla tato čerpací stanice zrušena jako nepraktická. Nový projekt byl přijat v roce 1785 a téhož roku započala jeho realizace.

Jubilejní kašna: na náměstí byla postavena v roce 1898 u příležitosti čtyřiceti let vlády knížete Jana II. Po 2. světové válce byla znehodnocena odstraněním mramorových desek a položením asfaltového koberce kolem ní, takže nyní je pod původní úrovní náměstí. Stavební zásahy v okolí způsobily, že voda z kašny již neteče.

Randez-vous: jak název tohoto saletu mezi Lednicí a Valticemi napovídá, scházeli se zde účastníci honů. Stavba byla symbolicky věnována bohyni lovu Dianě, o čemž svědčí latinské nápisy na průčelí. Inspiračním prvkem, podobně jako u pařížského Vítězného oblouku, se staly triumfální oblouky římské. Randez-vous stojí v oboře, která byla dříve obklopena 3 km dlouhou zdí. Podle Hardtmuthových plánů toto dílo realizoval architekt Josef Kornhäusel v létech 1810 - 1813. Výzdobu tvoří reliéfy znázorňující dramatické scény z lovů.

Reistna: na vyvýšenině u Valtic, známé také jako Homole, zbudoval v létech 1811 - 1817 architekt Hardtmuth na objednávku knížete Jana I. Josefa památník otci a bratřím. Galerie kolosálních dimenzí spočívá na 24 korinstkých sloupech. Z její terasy se dá doslova vychutnat pohled na otvírající se panorama širokého okolí. Po plebiscitu v roce 1920 bylo Valticko včetně Reistny připojeno k Československu. Od konce čtyřicátých let do roku 1990 byla nepřístupná veřejnosti.

Lednické rybníky: rybníky, jak je známe dnes mezi Lednicí, Valticemi a Mikulovem, byly zakládány již od 15. století. Půvab rybníku Mlýnského je umocněn stavbou Apollonova chrámu na návrší. Prostřednímu rybníku dominuje skromná, ale pro ornitology významná stavba Rybničního zámečku a na terénních vyvýšeninách pak impozantně působící chrám Tří grácií a Nový dvůr. Tyto stav
více  Zavřít popis alba 
 • 5.10.2016
 • 172 zobrazení
jafu
Pavlov, Dívčí hrady, Děvín, Lednice, Lednicko-Valtický Apollonův chrám, Chrám Tří Grácií, sv. Hubert, Rendez-vous
více  Zavřít popis alba 
10 komentářů
 • září 2016
 • 130 zobrazení
hofi01
Dnešní výlet na Pálavu - Pavlov, vinařsví U Kapličky, rozhledna Slunečná, Vrbice - vinné sklípky, Hradištěk - kaple sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a sv. Urbana, Chrám Tří Grácií u Lednice, Kolonáda na Reistně u Valtic.. Celkem najeto 405 km :)
více  Zavřít popis alba 
 • 28.8.2016
 • 102 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
tandemicek
Zhruba 30km moc krásný cyklovýletíček - půjčovna kol, Rendez-vous (Dianin chrám), kaple sv. Huberta, chrám tří Grácií, Appolonův chrám, Janův hrad, zámek Lednice, Palmový skleník, Maurská vodárna, Minaret, konírny, půjčovna kol, Valtice, hospoda na Hradbách.... Super akcička, děkuji místním za celovíkendovou péči :-)
více  Zavřít popis alba 
 • 16.4.2016
 • 191 zobrazení
pepa15
Na kole do Modřic na vlak a odtud vlakem do Ladné. Pak jsme pokračovali kolem Janova hradu do Lednice (zámek, zámecká zahrada, minaret, rozhledna) a přes Lednicko-valtický areál (Apollonův chrám, Tři grácie, kaple sv. Huberta a Rendez-vous) až do Valtic. Ve Valticích jsme se podívali k zámku a do zámecká zahrady a vyjeli si poslední kopeček ke kolonádě na Reistně. Pak jsme se už vrátili zase zpátky vlakem do Brna. Dohromady ujeto cca 55 km.
více  Zavřít popis alba 
 • 24.8.2015
 • 55 zobrazení
janulinkaso
cyklo výlet - Lednice - zámek a zahrady, Lovecký zámeček, Apollonův chrám, Tři Grácie, Hraniční zámek, Rybniční zámek, sv. Hubert, Randez - vous (Dianin chrám), Valtice - zámek a zahrady, Mikulov
více  Zavřít popis alba 
 • 8.8.2015
 • 44 zobrazení
jura1972
Trasa: Hodonín - Lužice - Těšice - Mikulčice - Moravská Nová Ves - Týnec - Tvrdonice - Kostice - Lanžhot - Pohansko - Německé louky - Bernharsthal - Reintal - Katzelsdorf - Schrattenberg - Herrnbaumgarten - Poysbrunn- Falkenstein - Kleinschweinbarth - Guttenbrunn - Ottenthal - Siedelfeld - Mikulov, TESCO - Nový rybník - Sedlec u Mikulova - Nesyt, ptačí rezervace - Rybárna - Hraniční zámek - Hlohovec - Chrám Tří Grácií - Nový Dvůr - lednice - zámecký park - Janův hrad - Podivín - Velké Bílovice - Moravský Žižkov - Prušánky - Josefov - Dolní Bojanovice - Písečný - přístaviště U Jezu - Hodonín; celkem 140 km, teplota ve stínu místy až ke 35 stupňům, na slunci hlavně ve stoupáních vinohrady ve Weinviertlu kolem padesátky www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=181158
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • 13.6.2015
 • 180 zobrazení
michelk
Nachází se přibližně na půli cesty mezi městy Valtice a Lednice, necelý kilometr od Lednických rybníků a je součástí Lednicko - valtického areálu. Chrám byl v letech 1824–1825 vystavěn nedaleko jižního břehu Prostředního rybníka do polokruhu na dvanácti jónských sloupech. Ve stěně je rovněž 12 výklenků s alegorickými sochami klasického umění a věd. Objekt empírového zámečku hlídají Tři Grácie, které se otáčí směrem k třpytivé hladině rybníka, přičemž za zády mají velkolepou klasicistní budovu. Zajímavé je to, že se ve skutečnosti nejedná o žádné grácie. Sousoší totiž zobrazuje trio antických bohyní se stejným počátečním písmenem: Athénu (bohyně moudrosti a války), Afroditu (bohyně lásky a krásy) a Artemis (bohyně lovu). Autorem tohoto pozoruhodného díla je sochař Martin (Leopold) Fischer, který vytesal sousoší z jediného kusu kamene. Původně zdobilo Zámecký park v Lednici. Až posléze jim bylo vystavěno samostatné důstojné sídlo.
více  Zavřít popis alba 
 • 23.7.2014
 • 124 zobrazení
greech
LVA 03.08.2013-04.08.2013
Zámek Valtice, Muzeum Železné opony, Kolonáda na Reistně, Rendez-vous (Dianin chrám), Kaple sv. Huberta, Chrám Tří Grácií, Apollónův Chrám, Mlýnský rybník, zámek Lednice, Minaret
více  Zavřít popis alba 
 • 4.8.2013
 • 93 zobrazení
fukan
Lednice (zámek, skleník, Minaret, Janův hrad), Valtice (kollonáda na Rajstně, zámek, náměstí), Nový dvůr, Apollonův chrám, Chrám Tří Grácií, Dianin chrám
více  Zavřít popis alba 
 • duben 2013
 • 482 zobrazení
j-audi
Desítky tatrovek, převážně šetsettřináctek a šetsettrojek, dojelo na sraz Tatra klubu Brno v Lednici 6.8.2011. Ještě dnes budí tyto vozy na silnici respekt a ve mně vzpomínku na celých sedmnáct let, kdy se řízení těchto vozů stalo mým denním chlebem. Ve čtvrt na deset kolona tatrovek odjela do Mikulova a my pokračovali ve výletu vlastním programem. Nakoukli jsme do zámeckého parku, navštívili Chrám tří grácií, poobědvali na Hraničním zámečku v Hlohovci. Cesta zpět vedla přes hráz novomlýnské nádrže, na Pálavské Vrchy do Klentnice, přes Pavlov do Dolních Věstonic. Po malé svačince a kávičce na břehu jezera v hospůdce U vody jsme přejeli prostřední hráz do Strachotína. Poslední focení a pohled na jezero s panoramatem Pálavy. Sto semdesát pět kilometrů dlouhý výlet zakončujeme jízdou přes Vranovice a Pohořelice.
více  Zavřít popis alba 
 • 6.8.2011
 • 508 zobrazení
simontimingeriu
Při návštěvě tohoto místa si člověk připadá jako v předminulém století. Má totiž před sebou chrám, který byl v letech 1824–1825 vystavěn nedaleko jižního břehu Prostředního rybníka do polokruhu na dvanácti jónských sloupech. Ve stěně je rovněž tucet výklenků, v nichž bydlí alegorické sochy klasického umění a věd od Josefa Kliebera. Projekt vypracoval ředitel Lichtensteinské stavební kanceláře architekt Jan Karel Engel a realizaci pro knížete Jana I. Josefa provedl valtický lichtenštejnský stavitel Josef Poppelack.
Objekt empírového zámečku hlídají Tři Grácie, které se otáčí směrem k třpytivé hladině rybníka, přičemž za zády mají velkolepou klasicistní budovu. Zajímavé je to, že se ve skutečnosti nejedná o žádné grácie. Sousoší totiž zobrazuje trio antických bohyní se stejným počátečním písmenem: Athénu (bohyně moudrosti a války), Afroditu (bohyně lásky a krásy) a Artemis (bohyně lovu).
Sousoší, které dalo stavbě jméno, zaujme na první pohled. Tytoneoděné řecké krasavice, umístěném na podstavci v pomyslném středu parkově upraveného pozemku, mají krásný úsměv a zajímavě baculaté postavičky. V dnešní době by asi na módních přehlídkách neuspěly, ale na daném místě si lze jen stěží představit nějaké vyzáblé modelky. Autorem tohoto pozoruhodného díla je sochař Martin (Leopold) Fischer, který vytesal sousoší z jediného kusu kamene. Původně zdobilo Zámecký park v Lednici. Až posléze jim bylo vystavěno samostatné důstojné sídlo.
Borovice U tří grácií
Jedná se o borovici lesní, jejíž stáří se odhaduje na 120 let. Zajímavá je svým tvarem růstu. K deformaci kmene došlo zřejmě brzy po výsadbě, patrně opakovaným závalem sněhu. Později borovice lákala svým bizardním zjevem a snadnou dostupností kmene. Pod náporem tisíců návštevníků byl kmen sešlapem z velké části zbaven ochranné borky i pod ním uloženého mízovodného kambia. Mechanicky je silně poškozena i samotná dřevovina borovice, v níž sluneční úžeh vytvořil četné praskliny. Dnes je chráněna dřevěnou oplocenkou a je i častým fotografickým námětem.
Allahovy rybníky jsou součástí rybniční soustavy, která vznikala na lichetenštejnském panství již od 14. století. Jméno bylo nepochybně odvozeno od blízké dnes již zaniklé středověké osady Aloch, která je zde poprvé uvedena v roce 1414. Podle pramenů bylo zde na potoce Allah vybudováno celkem 7 rybníků, z nichž dva jsou dnes již zaniklé. První zmínka o nich je z roku 1764. Po roce 1945 rybníky postupně zarůstají, jejich následná revitalitace se usktečňuje až po roce 2000.
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2008 až říjen 2013
 • 330 zobrazení
jardap
Lednicko-Valtický areál jako nejrozsáhlejší komponovaná krajina v Evropě byl právem zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1996. Lednicko-Valtický areál je jedno z nejpozoruhodnějších přírodních a současně i umělecko historicky významných území střední Evropy. Je považován za nejrozsáhlejší celek komponované krajiny v Evropě a asi i na světě. Mezi dvěma centry - Valticemi a Lednicí - se rozkládá upravená krajina s množstvím rybníků a parků, v nichž jsou rozmístěny romantické stavby - Apollonův chrám, Belveder, Hraniční zámeček, chrám Tří grácií, Janův hrad, kaple sv. Huberta, kolonáda na Rajstně, Lovecký zámeček, minaret, Nový dvůr, obelisk, Rendes-vous (Dianin chrám), Rybniční zámeček, Lány, Pohansko. Tento pozoruhodný areál vznikal od konce 18. do poloviny 19. století promyšlenou činností tehdejších majitelů panství Lichtensteinů.
Na poznání této oblasti jsme měli kola a tři dny volna, které využil každý účastník podle své chuti a schopností.
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
 • 15.4.2006
 • 213 zobrazení
hrabosek
Zájezd z vítkovické konstrukce ve dnech 26.-28.6.1998. Viděno: Čejkovice se zámkem, Mutěnice, Hodonínské rybníky, Valtice se zámkem a Kolonádou, Rendez-vous, Svatý Hubert, Mikulov se zámkem a Svatý kopeček, Hraniční zámeček, chrám Tří Grácií, Nový Dvůr a Lednice se zámkem.
více  Zavřít popis alba 
 • 126 zobrazení
cheero
 • minulou sobotu
 • 10 zobrazení
luckyveles
 • minulou sobotu
 • 0 zobrazení
wasse
Jelo se od vesnice Nové Mlýny do Lednice
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 55 zobrazení
neo75
sobotní zámek Veselí nad Moravou ,Lednický park a zámek se zahradou, Janův hrad a kaplička nad Velkými Bílovicemi 1.5 2021
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 1.5.2021
 • 46 zobrazení
handysto
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • letos v květnu
 • 4 zobrazení
handysto
více  Zavřít popis alba 
 • letos v květnu
 • 1 zobrazení
handysto
více  Zavřít popis alba 
 • letos v květnu
 • 1 zobrazení
handysto
více  Zavřít popis alba 
 • letos v květnu
 • 2 zobrazení
handysto
v parku jsem potkala dosti lidí ...... jenže málo jich sem přišlo obdivovat vše krásné a zajímavé kolem ..... mám tak nějak čím dál silnější pocit, že sem většina lidí chodí jen proto, že se pochlubí - my tam byli - jen někteří sem tam stihli zaregistrovat nějakého letícího ptáka či hnízda na stromech ....... spíše jen tak šli ..... stávalo se, že když jsem delší dobu stála na místě a něco fotila - kytky, kořeny, ptáky - slyšela jsem, když procházeli: co tam vidí, nebo fotí? ..... tak třeba u těch kořenů to bylo zrovna tak, když slečna najednou upozornila, že fotím ty zajímavé kořeny. Kdybych tam nestála a nefotila je, ani by si jich jako většina dalších nevšimli ........ #příroda#krajina
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • letos v květnu
 • 3 zobrazení
handysto
nafotila jsem opravdu hodně fotek a tak jsem je opět rozdělila do více alb ......#příroda#krajina
více  Zavřít popis alba 
50 komentářů
 • minulý týden
 • 53 zobrazení
handysto
Je 1. máj a já se vydala do zámeckého parku v Lednici okouknout co zde kvete a hlavně pozorovat hnízdící ptactvo .... již plný autobus od vlaku v Podivíně naznačoval, že bude v parku plno lidiček ........ a také bylo opravdu velké množství .......
#příroda#krajina
více  Zavřít popis alba 
70 komentářů
 • minulý týden
 • 50 zobrazení
hovr
Kam na výlet v tyto studené dny. V Lednici by mohlo být tepleji. Tak jsme si zajeli do Lednice a prošli se zámeckým parkem. Dobře jsme udělali. V Lednici bylo teplo a návštěvnost místa byla menší než malá. Voda a stromy, to mě tam baví.
více  Zavřít popis alba 
89 komentářů
 • 28.4.2021
 • 66 zobrazení
kajazalesak
Šakvice - Strachonín - Pasohlávky - Drnholec - Mikulov - Lednice - Břeclav ujeto 83 km
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 21.4.2021
 • 19 zobrazení
yga
20. 4. úterý jsme vyrazili na louku za úpravnu vody v Lednici - konečně svítilo sluníčko.
28. 4 středa v lužním lese Kančí obora za štěrkovnou - tak opravdu to vypadá, že jaro dorazilo - nejenom, že svítilo slunko, ale bylo teplo! Hurá!!
více  Zavřít popis alba 
20 komentářů
 • letos v dubnu
 • 19 zobrazení
cestovatelhanka
více  Zavřít popis alba 
 • 20.4.2021
 • 43 zobrazení
kolja
 • 17.4.2021
 • 47 zobrazení
hanka51
 • 17.4.2021
 • 86 zobrazení
manula1
2 komentáře
 • 17.4.2021
 • 307 zobrazení
yga
15. 4. čtvrtek odpoledne na loukách u Lednice, 19. 4. na dráze a v lese u Najhúfa
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
29 komentářů
 • letos v dubnu
 • 14 zobrazení
germanz
 • 2.4.2021
 • 12 zobrazení
Reklama