mysticsmile
Mnozí z nás kolem denně jezdí. Ale málokdo zná slavnou historii této poměrně mohutné stavby vpravo vedle silnice ve směru od Mladkova. V podvědomí lidí je mlýn ve Skalici nad Svitavou známý jen jako sběrné místo kovového odpadu. Jenže jeho dávný osud je mnohem pestřejší.
Kdo se chtěl dozvědět něco více, navštívil ve čtvrtek 12. června Muzeum Boskovicka ve starobylé rezidenci na Hradní ulici. V podvečer zde proběhla velmi zajímavá beseda, jejíž účastníci získali poznatky pro některé do nynějška i zcela neznámé.
Akci s názvem „Neodcházím, ale jen popojdu o kousek dál“ pořádalo občanské sdružení Jinan ve spolupráci s Muzeem Boskovicka za finančního přispění Města.
„Vítám všechny na besedě s čapkovským badatelem, vysokoškolským pedagogem a členem výboru Společnosti bratří Čapků Mgr. Hasanem Zahirovićem,“ spustil režisér divadla Naboso Tomáš Trumpeš. „Výtěžek dobrovolného vstupného věnujeme na pomoc povodní postižené Bosně, odkud náš host pochází.“
Mgr. Hasan Zahirovič (*1975) nejprve všechny pozval na odhalení pamětní desky ve skalickém mlýně 25. července. „To není náhodné datum, ale chceme, aby se mohli zúčastnit příbuzní z Francie, Kanady a Japonska.“ Poděkoval za propagaci ve Vlastivědných listech a Rovnosti, též současným majitelům mlýna, rodině Barešových za pomoc a podporu.
Pak se již věnoval historickým skutečnostem: „Věra Hrůzová se narodila v roce 1901 v Domažlicích, její otec byl významným zvěrolékařem a profesorem v oboru. Věra byla mimořádně pohledná dívka, což je vidět i na dochovaných snímcích. Studovala Obchodní akademii v Praze. Její setra Zdenka a bratr Antonín žili ve Skalici nad Svitavou.“
Beseda pak pokračovala výměnou zajímavostí mezi Hasanem a publikem. Někteří přítomní byli ze Skalice a mnohé věci dokázali upřesnit a doposud zcela neznámé osvětlit.
„Mlýn patřil ve dvacátých letech minulého století více majitelům, někteří působili i v nedalekých Letovicích“ pokračoval Hasan. Též první příručka k chovu psů vzešla z pera Antonína Hrůzy (věnoval se především obchodu) za jeho působení ve mlýně. V té době tam majitelé chovali i koně.“
Hasan se pak věnoval Karlu Čapkovi a Věře Hrůzové: „Potkali se v Praze (1920) na Jungmannově náměstí v literárním salonu Anny Lauermannové (*1852 †1932) v době kdy Čapek trpěl vážnou nemocí páteře. Hrozilo, že skončí na vozíku. Věra odešla do Brna a pak se provdala za pana Skoupila do skalického mlýna. Celé hospodářství vedla sama a pan Skoupil se mohl cele věnovat obchodu. Především s benzínem, což ještě někteří pamětníci dodnes vzpomínají.“
Manželé měli ve Skalici tři děti. Dcery Magda a Hana studovaly na boskovickém gymnáziu, pak v Praze angličtinu a francouzštinu. Magda žila v Německu a ve Francii, stýkala se s Bedřichem a Hugem Menzdorffovými. Hana se provdala za advokáta Uhlíře do Prahy 6.
Antonín Hrůza provozoval po druhé světové válce na Havlíčkově ulici v Boskovicích výrobu likérů a ovocný lihovar. Věnoval se myslivosti a zorganizoval v Boskovicích jezdeckou společnost.
Věra Hrůzová (*1901 †1979) pěstovala ve skleníku skalického mlýna kaktusy, čtyři exempláře poslala Čapkovi.Ten byl vášnivý sběratel kaktusů, gramofonových desek a především koberců. Na oplátku poslal Věře malý obraz od Václava Špály (*1885 †1946).
„Nejvýznamnější dílo - román Krakatit psal Čapek v letech 1922 – 24,“ pokračoval Mgr. Hasan Zahirović. „A to v nepříliš příznivém čase, kdy měl velké rodinné problémy.“
Ve skalickém mlýně probíhaly často literární večery, zúčastňoval se jich též literární kritik Prof. PhDr. Arné Novák (*1880 †1939). I Karel Čapek tato místa často navštěvoval při svých cestách na Slovensko.
Zajímavá beseda se chýlila k závěru, Hasan ještě ukázal snímky z divadelních představení Čapkových děl, vybavení mlýna z první republiky, naznačil plán zřízení muzea ve skalickém mlýně. Jeho spolužačka z brněnských studií přednesla úryvek z dopisu Věry Hrůzové vnučce Karole (dopisy Čapkovi se nedochovaly).
Mgr. Hasan Zahirović zakončil poutavé vyprávění citací z dopisu Karla Čapka Věře Hrůzové: „Nejkrásnější jsou věci, které člověk nenapíše. Děkuji.“

Více: http://www.bratri-capkove.cz/
http://muzeum.boskovice.cz/
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • červen 2014
 • 919 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
j-audi
22.8.2015 byla ve Mcelích odhalena pamětní deska F.J. Kochovi, motocyklovému konstruktérovi a závodníkovi. Nejznámějšími F.J. Kochem zkonstruovanými motocykly byly Praga 500 BD a Skútry Čezeta.
více  Zavřít popis alba 
 • 22.8.2015
 • 779 zobrazení
emikes
100 LET REPUBLIKY, POCTA MASARYKOVI
Eva Mikešková
Chvalčov/ Republika sice slaví až za měsíc, ale už teď se konají vzpomínkové akce. Maratón narozeninových oslav zahájili ve Chvalčově, kde mají k prezidentu osvoboditeli osobní vztah.
T.G. Masaryk navštívil kdejaké město a městečko, ale Chvalčov se může pochlubit větší přízní. „Pobýval u nás i s celou rodinou na letním bytě v době, kdy ještě zdaleka nebyl známou a významnou osobností a na svou hlavní politickou kariéru se teprve připravoval,“ řekl v projevu chvalčovský starosta Antonín Stodůlka. Celá rodina Masarykových v r. 1898 trávila léto v domku na Chvalčově, děti tu chodily i do školy. Na počest byla v r. 1923 bystřickými sokoly odhalena pamětní deska. Deska stejně jako republika přežila všechna úskalí, sokolové opět stojí čestnou stráž.
V roce 1993 byl otevřen Chodník Masarykových, to je stezka, po které se Masaryk rád procházel místní přírodou. Za zpěvu písně Ach synku synku byla v tomtéž směru pokřtěna naučná turisticko – historická trasa. Slavnosti předcházel průvod, vystoupilo chvalčovské mládí- žáci, fotbalisté, hasiči, malí sokolové předvedli sletové skladby. Vystoupil letitý sbor Tregler, dechovka ZUŠ a folklorní soubor. Návštěvníci si nenechali ujít promítání nových dokumentárních filmů z pobytů TGM v našem regionu s výstavou dobových fotografií.
více  Zavřít popis alba 
 • 22.9.2018
 • 745 zobrazení
mysticsmile
Sobota 31. května 2014 se stala pro obec Mladkov významným dnem a určitě se zapíše do paměti všem, kteří byli přítomni oslavám 100. výročí jednotřídní Obecné školy. Tento den byl současně dnem setkání bývalých žáků a učitelů této školy po mnoha letech.
Slavnost zahájil na návsi u kapličky úvodním slovem předseda občanského sdružení Mlátek Ing. Ondřej Válka. Přivítal všechny přítomné a hosty, zejména zástupce města Boskovic starostu pana Ing. Jaroslava Dohnálka, místostarostku paní Ing. Jaromíru Vítkovou, místostarostu pana Dominika Božka, faráře Římskokatolické farnosti v Kunštátě P. Petra Košuliče, pana Huga Mensdorffa Pouilly a řadu dalších hostů.
Poté farář P. Petr Košulič sloužil mši svatou se svěcením kaple a vzpomněl, že 31. květen je dnem církevního svátku Navštívení Panny Marie. Slouženou mši svatou doprovázel sboreček Jakubáček z Boskovic pod vedením učitelky paní Martiny Oujeské.
U této příležitosti byla též slavnostně odhalena pamětní deska se vzpomínkou na vysazení Lípy tisíciletí. Odhalení pamětní desky doprovodil chrámový Svatojánský smíšený pěvecký sbor ze Svitávky, vedený paní Leontýnou Koryčánkovou, svou písní s názvem „Chvála lípám“, která byla složena speciálně k této příležitosti.
Všichni přítomní se pak odebrali za doprovodu kunštátské dechové hudby a pod taktovkou kapelníka pana Mgr. Pavla Göpferta k bývalé Obecní škole. Někteří vážení hosté jeli v kočáře taženém koňským spřežením. Početný průvod prošel vesnicí ke školní budově, kde proběhl pietní akt s položením věnce k památníku občanům Mladkova padlým v první světové válce. Zazněla píseň „Moravo, Moravo“ a česká státní hymna. Slovo k přítomným pronesl starosta města Boskovic Ing. Jaroslav Dohnálek.
Bývalí žáci Obecné školy se už nemohli dočkat a s nadšením se hrnuli do školní budovy, ve které strávili svá mladá školní léta. Když se ocitli v prostoru bývalé třídy, hned začali mezi sebou živě diskutovat a vzpomínat na zážitky se svými učiteli a spolužáky. Někteří svou vzpomínku sdělili ostatním prostřednictvím mikrofonu.
Ke 100. výročí školy byla vydána publikace, kterou si „žáci“ odnesli spolu s pamětní medailí jako vzpomínku na tento den plný zážitků. Někteří využili možnosti zápisu do Pamětní knihy.
Ve třídě a na chodbách školy byla instalována výstavka z historie nejen školy, ale i celého dění v obci. Největší zájem byl o panel se skupinovými fotografiemi jednotlivých školních ročníků a fotografiemi učitelů, kteří na škole působili. Obdiv vzbudily i renovované původní vstupní dveře do školní budovy, instalované jako jeden z exponátů.
V prostorách školní zahrady bylo pro všechny připraveno občerstvení. K dobré náladě přispěla i kunštátská dechová kapela, která hrála až do pozdních večerních hodin k poslechu i tanci.
Součástí oslav bylo i vystoupení dětí z mateřských škol Lidická a Bílkova Boskovice.
Celé toto odpoledne se neslo ve velmi slavnostním duchu za účasti odhadem 400 návštěvníků, kteří odcházeli se spokojeným úsměvem na tváři.

Organizátoři děkují sponzorům:

Centrum čtyřkolek a zahradní techniky, Mladkov
Deas,s.r.o. Boskovice
Arboretum Šmelcovna Boskovice
Artron, s.r.o. Boskovice
Stavivan,s.r.o. - stavebniny Boskovice
MAT – EL, s.r.o. Letovice
Rustika Věra Kaderková, s.r.o. Jevíčko
Zahradnictví – Ing.Roman Koupý
Moraviaflor Synková Helena Olešnice
KZMB
Pivovar Černá Hora s.r.o.
MAS Boskovicko plus
Dopes Pekárny Benešov
Řeznictví František Šutera Olešnice
Řeznictví Jiří Paděra Boskovice
Ovoce Zelenina Dokoupilová Miroslava Boskovice
Pekárna Jarmila Matějů Svitávka

Výstavu exponátů podpořili:

Muzeum Boskovice
Občanské sdružení Šípek Chrudichromy
ZŠ Skalice nad Sv.
občané Mladkova i okolních obcí

Zvláštní poděkování patří Městu Boskovice za významnou podporu a finanční příspěvek. Dále Městské policii Boskovice, jež se postarala o bezpečnost provozu a uzavření hlavní komunikace v obci po dobu Pietního aktu před školou.

Organizátoři oslav děkují i všem dalším, kteří jakkoliv přispěli v přípravách i samotném průběhu celé akce.

Členové přípravného výboru oslav
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • 31.5.2014
 • 568 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
jasinov
V sobotu 28.7.2012 se za krásného slunečného počasí v naší obci uskutečnila oslava 70. výročí založení SDH Jasinov, při této příležitosti byla posvěcena socha sv. Floriana, jakožto patrona hasičů, při tého příležistosti byla také odhalena pamětní deska k tomu výročí. Za dloholetou aktivní účast a zvelebování dobrého jména sboru bylo panu Janu Bednářovi uděleno nejvyšší ocení a to medaile sv. Floriana. Na mši a následné ukázky hasické techniky se přišli podívat místní i přespolní občané. Našeho výročí se zůčastnili tyto jednotky: SDH Jasinov, SDH Zábludov, SDH Letovice, SDH Svitávka, SDH Nýrov, SDH Kladoruby, SDH Kochov a v neposlední řadě také Rychlá záchranná služba Pardubického kraje. Svou účastí nás také poctili členové MÚ Letovice v čele s panem starostou Vladimírem Stejskalem, místostarostou panem Ing. Jiřím Palbuchtou a také paní Danielou Ottovou, členkou rady Jihomoravského kraje. Mezi dalšími hosty byli také zástupci HZS okrsku Blansko.
více  Zavřít popis alba 
 • leden 1980 až červenec 2012
 • 566 zobrazení
mysticsmile
Kolem domu 4/6 na Masarykově náměstí v Boskovicích projde denně množství spěchajících lidí. Málokdo si ale uvědomoval, že tato místa, zvláště sklepení jsou opředena tajemstvím dávné pověsti o nešťastné lásce krásné kovářovy dcery a rytíře Ctibora z hradu nad Boskovicemi, o pokladu, který měl být kdysi ukryt v jeho sklepě. Ano, je to jen pověst, která nemusí být pravdivá.
Jisté ovšem je, že se v tomto domě 18. srpna 1861 narodil Augustin Berger. Od čtvrtku 29. září 2011 už vnímavý kolemjdoucí bude vědět více. Pamětní deska odhalená právě v tento den napoví, že jde o osobnost světového významu v oboru baletního umění. Zde Augustin Berger prožil nejkrásnější období svého dětství. Později i v Praze, Paříži, Miláně, Drážďanech nebo v Metropolitní opeře New York (1923 – 1932) nezapomněl na rodné město, hrad, zámek, kostel, radnici a též blízký Kunštát, kam se v roce 1866 odstěhoval k babičce.
Jeho život těžce poznamenala v roce 1889 smrt manželky – oblíbené italské primabaleríny – ve 23 letech. Zanechala mu tříletou dceru Boženku.
Naposledy navštívil Augustin Berger Boskovice v roce 1944. Dochovala se i dobová fotografie, kde stojí s druhou manželkou Stašou právě před tímto domem. Tenkrát však dům vypadal úplně jinak. Na fasádě byl výjev o kováři a jeho nešťastné lásce.
Při Pražském povstání v roce 1945 byl zasažen střelou a krátce na to poraněn v důsledku dopravní nehody. Zemřel ve věku 84 let dne 1. června 1945.
Jeho mimořádné taneční a jazykové nadání mu otevřelo cestu do světa. Přátelil se s hudebním skladatelem Rudolfem Frimlem, jenž učil hře na klavír jeho dceru Boženku. Též Petr Iljič Čajkovský patřil do okruhu jeho známých.
Augustin Berger se zapsal do dějin světového baletního umění a do historie Národního divadla v Praze. Z iniciativy Klubu přátel Boskovic, Národního divadla v Praze, Města Boskovic a KZMB vznikla myšlenka umístit ke 150. výročí jeho narození na rodný dům pamětní desku, jež by připomínala věhlas významného umělce a stala se výrazem úcty k tomuto vzácnému člověku. Autorem díla je akademický sochař pan Bedřich Čelikovský.
Slavnost odhalení pamětní desky skvěle a důstojně moderoval ředitel KZMB PaedDr. Oldřich Kovář. Přivítal a představil vzácné hosty: Starostu Boskovic Ing. Jaroslava Dohnálka, tiskovou mluvčí baletu ND Mgr. Helenu Bártlovou, pracovnici archivu ND Mgr. Andreu Kunešovou, první sólistku baletu ND Terezu Podařilovou, vedoucí archivu ND Mgr. Zdenu Benešovou, profesorku - taneční historičku - Boženu Brodskou a vedoucího správy baletu ND pana Martina Rypana.
Paní Jaroslava Kovaříková z Klubu přátel Boskovic poutavě pohovořila o životě a díle Augustina Bergera.
Vedoucí archivu ND paní Mgr. Zdena Benešová připomenula, že v roce 1883 se napodruhé a definitivně otevřelo Národní divadlo. Augustin Berger postavil balet prakticky z ničeho a v první sezóně odehráli 74 premiér, což je obrovský výkon. Vycvičil taneční soubor, vedl baletní školu, tančil hlavní role, skládal choreografie. Za 28 let jich vytvořil na tři stovky, tedy jedenáct za sezónu. Odtančil 116 rolí. Byl to malý člověk vzrůstem, ale velký muž svým významem a dílem.
Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek poděkoval všem hostům, Klubu přátel Boskovic, představitelům baletu Národního divadla, panu Bedřichu Čelikovskému za návrh desky, panu Paděrovi, jenž desku odborně zrealizoval a popřál všem krásné odpoledne.
Poté již proběhl slavnostní akt odhalení pamětní desky, jehož se ujali starosta Ing. Jaroslav Dohnálek a paní profesorka Eva Šmetková, členka Klubu přátel Boskovic.
Moderátor ředitel KZMB PaedDr. Oldřich Kovář se nakonec se všemi rozloučil těmito nádhernými slovy: „Jak Augustin Berger, tak jeho přátelé si jezdili na překrásnou Moravu za inspirací pro svou činnost. Vážení přátelé, ať se na tu Moravu i za Augustinem Bergerem stále jezdí a nejen pro ten čistý vzduch... Hezké odpoledne, mějte se krásně.“
Více: http://www.kulturaboskovice.cz/
http://www.boskovice.cz/
http://www.boskovice.cz/temata/kluby_spolky/kpb/
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • 18.2.2007
 • 519 zobrazení
dobrany2018
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY NORBERTA ORMAIHO
Plukovníka maďarské revoluční armády a rodáka z Dobřan, který zahynul mučednickou smrtí.
Náměstí T,G.M Dobřany.
Foto: P.Šístek
více  Zavřít popis alba 
 • 10.3.2018
 • 473 zobrazení
coloraaa
Jince jsou městys ležící severně od Příbrami. Mají přibližně 2200 obyvatel a spadají pod ně ještě osady Běřín a Rejkovice. První zmínky o obci pocházejí z počátku 14. století, v roce 1390 je v listinně Václava IV. zmíněno obnovení místních železných hutí. V roce 1646 zde již stála vysoká pec. V 18. století byl postaven barokní zámek. Další památkou je vysoká pec Barbora z roku 1810, která byla v provozu do roku 1874. Roku 1900 byly Jince povýšeny na městys, k obnovení statusu městys došlo 17. října 2006.
V 19. století zde působil Joachim Barrande, který zkoumal místní naleziště trilobitů. Nejvíce se jich nachází na stráni Vinice, která je chráněna. Trilobit Ellipsocephalus hoffi se dostal i do městského znaku.
Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.
Vojenská kasárna vznikla v Jincích v roce 1924, když se v Brdech začala budovat dělostřelecká střelnice. Po profesionalizaci armády došlo k přemístění některých útvarů a postupné rekonstrukci některých vojenských budov. Letos bylo rozhodnuto vládou že armáda opustí Brdy najpozději do konce roku 2014 a již se začalo s odminováním některých lokalit v Brdech.
Josef Slavík byl celosvětově proslulým houslistou. Narodil se 26. března 1806 v Jincích a jeho otec byl učitelem na zdejší škole. Jeho talent obdivovali takoví mistři jako Niccolo Paganini a Fryderyk Chopin. Slavík však nevynikal pouze ve hře, ale i sám komponoval. 30. května 1833 však umírá na chřipku v Budapešti. Teprve sto let po jeho smrti byly jeho ostatky převezeny do Čech na vyšehradský Slavín. Ve stejné době byla na jeho rodném domě v Jincích odhalena pamětní deska.
Co dodat. Jince jsou pěkné ale podnikání se tu moc nedaří. Neseženete tu levné ubytovny a nekoupíte hmoždinku, šroubek ani škrabku na brambory. Zoufale zde chybí Železářství, Domácí potřeby a Řeznictví.
Již teď se lidé bojí toho co bude až odtud odejde armáda.
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • únor až červenec 2012
 • 474 zobrazení
bele
ALB 511 - městys Křinec si připomněl velkou oslavou pobyt významného generála naší vlasti, který po všech válečných peripetiích byl komunistickým režimem poslán do těžkého žaláře a po propuštění byl i nějaký čas v dělnických profesích na křinecku.

Generál Vladimír Přikryl - http://www.bojovniciprotitotalite.cz/pages/show/38 - byl vlastním jménem Josef, jméno Vladimír přijal po konvertování na pravoslavnou víru.
Jeho život by klidně mohl být námětem na román či dokonce film.
V domku čp.13. kde přechodně bydlel, byla odhalena pamětní deska jeho vnukem a spolužákem jeho dcery, která se už této události nedožila.

Respekt k jeho památce vyjádřilo i počasí, které bylo po dnech sloty více než vydařené :-)
více  Zavřít popis alba 
111 komentářů
 • duben 2014
 • 442 zobrazení
petactyricitka
Vzpomínková akce u příležitosti odhalení pamětní desky rodině Hynkově a slavnostnímu zahájení činnosti Vojenského muzea "Ludvíka Hynka" v Ratiboři
více  Zavřít popis alba 
 • 4.9.2010
 • 427 zobrazení
dcbl
10. listopadu 2014 v jezuitském kostele v Brně sloužilo pět kněží mši svatou k oslavě 30. výročí návštěvy Matky Terezy v tomto kostele. Hlavním celebrantem byl P. František Hylmar SJ, koncelebrovali jeho spolubratři P. František Pevný SJ a P. Josef Čupr SJ, dále P. Pavel Hověz, farář v Brně-Lesné a P. Martin Bejček OSB, farář v Letonicích. V průběhu mše byl reprodukován zachovalý zvukový záznam promluvy Matky Terezy, tehdy přímo překládané z angličtiny do češtiny. Na závěr slavnosti byla v předsíni kostela odhalena pamětní deska.
Text a foto: Karel Pažourek
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2014
 • 416 zobrazení
mysticsmile
U příležitosti oslav 110. výročí založení gymnázia v Boskovicích byla v sobotu 26. června na budově školy odhalena pamětní deska významnému boskovickému rodákovi, čestnému občanu města, kardinálu Tomáši Špidlíkovi.
Tento vzácný člověk, český teolog, filosof a spisovatel se narodil 17. 12. 1919 v Boskovicích. Zde absolvoval základní školu i gymnázium. Studoval v papežském Orientálním ústavu a přednášel na universitách v Římě, Africe i Spojených státech.
V roce 1998 jej tehdejší president Václav Havel vyznamenal řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Posluchači Rádia Vatikán jej mohli pravidelně slýchávat při pátečních promluvách.
Papež Jan Pavel II jmenoval Špidlíka kardinálem v roce 2003. Tento jezuitský duchovní se stal po Miloslavu Vlkovi v pořadí 21. kardinálem z českých a moravských diecézí. V Itálii žil přes 50 let.
Své rodné město Boskovice navštívil pan Tomáš Špidlík naposled v roce 2002.
Bohatá životní pouť Tomáše kardinála Špidlíka se uzavřela o pátečním večeru 16. dubna 2010 v Římě. Dožil se požehnaných devadesáti let. Tělo zemřelého odpočívá ve velehradské bazilice.
Autorem návrhu plastiky je akademický sochař Roman Vencl. Na odlití pamětní desky se též podílel Vít Paděra, absolvent boskovického gymnázia v roce 1999.
V projevech hostů několikrát zaznělo, aby všichni, kteří projdou kolem této pamětní desky věnované kardinálu Tomáši Špidlíkovi, vnímali desku nejen svými smysly, ale srdcem, jak si to zesnulý Tomáš Špidlík přál.
Samotný akt odhalení pamětní desky provedla místostarostka města Jaromíra Vítková s profesorem Univerzity Palackého v Olomouci Pavlem Ambrozem.
Na závěr slavnostního ceremoniálu požehnal pamětní desce absolvent boskovického gymnázia z roku 1950 Ing. Janků krátkou modlitbou a posvěcením.
Více o životě a díle významného boskovického rodáka Tomáše kardinála Špidlíka se můžete dozvědět zde: http://www.tvnoe.cz/detail-clanek/zemrel-pan-kardinal-tomas-spidlik.html
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • 26.6.2010
 • 415 zobrazení
kecasf
Sbor Selských jízd Jana Žižky z Trocnova
foto: Markétka Kalčíková a FS

PROGRAM Žehnání koním – Štěkeň ve 14 hodin, neděle 10. června 2012.
Pořádají občanská sdružen:í
Westernová jízda Štěkeň a Sbor Selských jízd Jana Žižky z Trocnova
Od 12h - příjezd a registrace jezdců na seřadišti v anglickém parku Zámku Congregatio Jesu, vlevo (sever) pod stromy,
Nástupy na louku před zámkem v pořadí vpravo:
14.00 h. Nástup - Westernová jízda Štěkeň + hosté
14.05 h Nástup - Sbor Selských jízd Jana Žižky z Trocnova - hymna Kdož jsú boží bojovníci…
Přivítání … představení jednotlivých skupin jezdců WJŠ, SSJ
14.30 h Přivítání všech – farář Jan Madar, farnost Kestřany
15.00 h Žehnání - farář Jan Madar, předání kokard koním na ohlávku – představení každého jezdce a koně.
Slavnostní přípitek - hudba báseň –Motlitba koním V.Zawadská
Asistence: bratr Václav Šoul a sestra Zdena Millerová ze Sboru SJ
Rozestavění jezdců do tvaru „U “ kolem kapličky.
Přirozená komunikace s koněm (Odyssea) * Václav Bláha WJŠ
/po zakončení Odyssey poklonou ji odvede asistentka
Ukončení a poděkování účastníkům a divákům, + matce představené Terezii z CJ – slavnostní odchod
– pozvání na III ročník ŽK 2013
- pozvání na 15.9.2012 do Nebřehovic, odhalení pamětní desky na rodném statku F.Machníka
Po skončení cca 16h Mše Svatá v kostele sv.Mikuláše
více  Zavřít popis alba 
 • červen až červenec 2012
 • 410 zobrazení
kenasport
V sobotu 31. března ve 14 hodin byl zahájen v Korytech na Klatovsku vzpomínkový akt konaný při příležitosti odhalení pamětní desky palubnímu střelci 311. čs. bombardovací perutě RAF ve Velké Británii za II. světové války zdejšímu rodákovi Ladislavu Němečkovi. Za přítomnosti starosty Bezděkova Josefa Černého, představitelů této obce, zástupců rodiny, politického života, Leteckého historického klubu gen. Jana R. Irvinga Plzeň, Letců Plzeň a dalších zájmových složek. Život tohoto statečného muže přiblížil místopředseda Letců Plzeň Ladislav Vitík. Palubní střelec zahynul s celou posádkou 21. ledna 1942 při návratu z bojové akce nad Brémy ve vlnách Severního moře. S krátkým vystoupením předstoupil před přítomné senátor Jan Látka. Následně hosté položili věnce a květiny ještě k zakryté pamětní desce, kterému přihlížilo početné zastoupení místních občanů. Poté už došlo k samotnému odhalení pamětní desky na domě, kde Ladislav Němeček žil, kterého se ujali zástupci rodiny společně s Marií Patlejchovou, neteří po pilotovi RAF Matěji Patlejchovi. Program pokračoval zahráním britské a historické československé hymny. Dále se slova ujal předseda Leteckého historického klubu Plzeň Václav Toman, který poděkoval všem, kteří se podíleli na dnešním slavnostním odpoledni. V samotném závěru si přítomní poslechli skladbu Valčík na rozloučenou, aby celý program zakončil starosta obce Josef Černý
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 31.3.2018
 • 404 zobrazení
pcupr
Dnes,16.2.2020, byla na Buchlovkameni, odhalena pamětní deska na našeho nedávno zesnulého kamaráda, Vojtu Rosůlka. Desku zhotovil kovář pan Pavel Vajdík z Veselí n. Mor. Vzpomínkovou řeč za turisty měl p. Franta Čevela , za horolezce Rosťa Blaha a na kytaru zahrál Bufi Rosůlek.
více  Zavřít popis alba 
9 komentářů
 • 16.2.2020
 • 386 zobrazení
photohobby
Stanislav Rejthar, výjimečný muž přímé povahy, moudrého přehledu a pevného charakteru přišel na svět 28. října roku 1911 ve vesnici Kuroslepy u Náměště nad Oslavou. Po maturitě na jaře 1933 nabídl své služby vlasti a dal se na cestu vojáka. Začínal u dělostřelectva, ale záhy mu učarovala oblaka - přihlásil se v rámci akce "1000 pilotů republice", absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích, letecké učiliště v Prostějově. 1. srpna 1937 se stal poručíkem letectva a nastoupil u 5. pluku v Brně.

Tragický 15. březen 1939, počátek německé okupace, nezlomil jeho, ani řady jeho kamarádů letců. Rozhodl se pro odchod do exilu a boj až ke konečnému osvobození. Přes Polsko se dostal do Francie, ale operační nasazení znemožnila rychlá kapitulace. Poslední nadějí se proto stala Anglie, kde v červenci 1940 vstoupil do Royal Air Force. Prošel výcvikem, několika školami a působil jako letecký instruktor. 22. září 1942 nastoupil k 313. československé stíhací peruti. Bojoval nad vlnami Kanálu i nad okupovanou Francií. V dubnu při návratu z operačního letu byl nucen se svým Spitfirem nouzově přistát pro nedostatek paliva... v kabině zdemolovaného stroje ale utržil těžké zraněné páteře. Doporučovali mu přechod k pozemní jednotce, ale on se nevzdal. Po čtyřměsíční rekonvalescenci se vrátil ke své squadroně a pokračoval v ofenzivních akcích. Přihlásil se do skupiny letců směřujících do SSSR, protože doufal, že se armády dostanou na naše území dříve z východu. V únoru 1944 opustil s Fajtlovou skupinou ostrovy. 3. června vznikl 1. československý stíhací letecký pluk, u nějž se stal náčelníkem štábu. Vycvičená jednotka pak byla 17. září poslána na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Boje byly ale poznamenány nedostatkem materiálu, očekávaná pomoc ze SSSR nepřišla a povstalci byli necháni napospas postupujícímu Wehrmachtu. Kapitán Rejthar se postavil do čela pozemního personálu pluku, jemuž nebyla poskytnuta letecká evakuace, a stáhl se s ním do hor. Po strastiplné cestě krajinou sněhu a ledu se jako partyzáni probili přes frontu, bylo 15. února 1945. Znovu se dokázal vyléčit a byl přidělen na Velitelsví letectva, kde jej zastihl konec války.
Následoval návrat do osvobozené vlasti, návštěva rodiny v Kuroslepech a další služba v armádě. Už tehdy byl ale cítit blížící se převrat a konec svobody jeho vlasti... tu uvrhl do temnot únor 1948 a uchvácení moci komunisty. Válečné hrdiny s pevnými charaktery zrůdný režim nepotřeboval. Podplukovník Rejthar byl, podobně jako většina jeho spolubojovníků, vyhozen z armády, vyslýchán, perzekuován a šikanován. Nikdy se ale nepodvolil. Zůstal vzpřímený s hlavou vztyčenou, věrný pravým hodnotám , správným zásadám, své víře a přesvědčení. Listopadu 1989 se bohužel nedočkal. Pilot, který nalétal více než 1500 hodin, důstojník, který svou činností přispěl nemalou měrou ke konečnému válečnému vítězství, odešel 20. listopadu 1977. Vlast ztratila jednoho ze svých věrných synů, společnost jednu z výjimečných osobností.
Autorem tohoto zpracovaného životopisu je Josef 'Joe' Vochyán
Czech Spitfire Club - "We don't forget"
www.czechspitfireclub.cz Životopis plk. Ing. Stanislava Rejthara je s dodatečným souhlasem autora publikován na webových stránkách KVD a přátel LZ Náměšť nad Oslavou. Originál článku viz: http://www.czechspitfireclub.cz/?sekce1=clanky&sekce2=100-vyroci-narozeni-stanislava-rejthara
Fotografie pořídili: Zdeněk Štefanik a Luděk Knybel
Album sestavil Luděk Knybel
více  Zavřít popis alba 
 • léto 2013
 • 372 zobrazení
kecasf
Slavnostním dnem pro členy sdružení a pro příznivce děl Karla Klostermanna se stala sobota 12. února 2005. Občanskému sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy sekce Srní – Štěkeň se podařilo ve spolupráci s Hornorakouským městem Haag am Hausruck odhalit pamětní desku na jeho rodném domě. Oslava byla naplánována před dnem jeho 157. výročí narození. Snahou města bylo vytvořit důstojnou oslavu, která se i nepřízni počasí vydařila. Přijetí hostů ze Štěkně, kteří přijeli autobusem (finanční podpora JČ KÚ) proběhlo dopoledne prohlídkou školy a navázání partnerských vztahů na úrovni budoucí spolupráce mezi školami obou měst.
Ve 14 hodin nastal začátek oslavy na náměstí před domem č.p. 26. Na náměstí vlály vlajky Rakouska, České republiky a Evropské unie. K důstojné atmosféře napomohla dechová kapela oděna v místním kroji. Její věhlas zdůraznil místostarosta města Dr.Anton Draxler, který nezapomněl upozornit hosty, že kapela hrála po světě, úspěšně i v Japonsku.
Pan Walter Wilflingseder zahájil oslavu uvítáním hostů. Celá oslava se konala pod záštitou Hornorakouského hejtmana Puringera, který se bohužel pro pracovní zaneprázdněnost musel omluvil. Jako první promluvil ředitel Krajského úřadu v Českých Budějovicích PhDr. Jan Stráský. Připomenul velikost spisovatele Karla Klostermanna a jeho přínos pro Rakousko a pro Čechy. Na závěr připomenul oslavy dalšího velikána literatury Adalberta Stiftera, který psal německy, rodáka z Horní Plané, ohodnotil přínos obou spisovatelů pro tento evropský region a pozval hosty na oslavu A. Stiftera v říjnu do Horní Plané. Dalším projevem přispěla ke slavnosti Mgr. Olga Kalčíková radní Plzeňského kraje. Připomenula kulturní akce ze Šumavy z minulého týdne a kladně ohodnotila kulturní přínos města Haagu za snahu připomenout veřejnosti tohoto rodáka.
Pamětní desky byla zhotovena v Sušici na náklady OS K.Klostermann sekce Srní-Štěkeň, s finanční podporou 15 000 Kč od Nadace Vltava z Písku.
Po odhalení pamětní desky předsedou Václavem Sklenářem a místopředsedou Františkem Sáčkem z Občanského sdružení Karel Klostermann zazněla česká a rakouská hymna. Na oslavě se zúčastnili hosté jak z Jižních Čech, Plzeňského kraje, zástupci Národního parku Šumava, Střediska setkávání Karla Klostermanna z Plzně, Občanského sdružení Karl Klostermann - Dichter Böhmerwaldes z Bavorska, občanské veřejnosti z Rakouska a Německa.
Odpoledne probíhala ve škole další část slavnosti. Bývalý starosta pan Ziegelböck osvětlil občanům města význam a život Karla Klostermanna a na oplátku českým občanům zvýraznil pozici města Haag am Hausruck jako města, které bylo důležitou spojkou na cestě z Vídně do Mnichova a význačné osobnosti, které město navštívili, jako hudební skladatel Mozart nebo sám papež. Starosta města Štěken pan Václav Nový svým projevem projevil radost nad tím, jakým způsobem se obě města sblížila. Po té František Sáček z Občanského sdružení K.Klostermann předalo škole bustu spisovatele Karla Klostermanna, za přítomnosti Franze Buchingera-ředitele místni Sparkasse, jako vzpomínku na tento slavnostní den. V další části kulturního odpoledne zahrála sl. Míša Babková ze Štěkně na dudy a zazpívala, rakouská strana zajistila komorní saxofonové kvarteto z Haagu, které zahrálo skladby renesančních klasiků. Dále se četly česko – německy úryvky z děl spisovatele KK.
Závěrem lze hodnotit akci jako velmi vydařenou, přínosnou pro obě strany jak českou, tak i rakouskou. Byly navázány potřebné kontakty měst Štěkeň a Haag am Hausruck, pro české turisty se může stát město místem poznání místa narození českého spisovatele. Nabízí se otázka jak nadčasový byl spisovatel KAREL KLOSTERMANN. Je dnes uznávaným a překládaným spisovatelem v Bavorsku, v Rakousku poznali jakého rodáka dali Evropě a snad i v Čechách si přiznáme, že spisovatel určitě patří mezi největší Čechy.

Tak se vše povedlo, autobusem jsme ještě udělali s hostiteli malou projížďku okolím Haagu. Štěkeňští jsou nadšení, že jméno jejich obce je na čestném místě v Rakousku.
František Sáček
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2004 až únor 2005
 • 368 zobrazení
coloraaa
16.6. 2018 u příležitosti Lezeckého dne SZS byl tento trenažér slavnostně otevřen a byla odhalena pamětní deska průkopníku a propagátoru SRT v Československu RNDr. Antonínu Zelenkovi, jemuž je trenažér na počest věnován. Zde v podstatě lze procvičit vše, s čím se můžete při pohybu v jeskynním terénu setkat. Zvolila se podzemní prostora bývalého záložního archivu Škodových závodů, která již několik desetiletí slouží jako základna Speleologického klubu. Prostora, jakož i dobrý přístup k ní, umožňuje příjemný tréning i v zimním období a zároveň přirozeně evokuje jeskynní prostředí. Tak se na to jdeme podívat.
Počasí: +16°C, Polojasno až oblačno a mírný větřík.
I na Facebooku.
https://www.facebook.com/groups/T.O.Rosomak/
více  Zavřít popis alba 
 • 1.5.2019
 • 356 zobrazení
dedafojtik
8.května 2008 na nádvoří zámku Žerotínu byla odhalena pamětní deska osmi vlastencům odbojové skupiny CLAY-EVA.Pamětní deska byla vyrobena ze skla ve zdejší uměleckoprůmyslové škole sklářské. Desku odhalil syn jednoho z popravených Radomír Snílek.

Valašské Meziříčí 8.května 2008
Kategorie: dokumenty
více  Zavřít popis alba 
 • květen až červenec 2008
 • 352 zobrazení
kenasport
Pamětní deska Editě Sedlákové odhalena!

Ve čtvrtek 2. března byla slavnostně odhalena za přítomnosti synovce Edity Sedlákové, Michaela Hermanna s rodinou a příbuzenstvem jejího manžela Zdeňka Sedláka pamětní deska na domě v Nerudově ulici 19 v Plzni, kde Edita se svoji rodinou před začátkem II. světové války žila.

Vzpomínkového aktu se zúčastnil starosta městského obvodu Plzeň 3 Radislav Neubauer, zástupci Krajského vojenského velitelství v Plzni a zájmové složky reprezentovali Svaz letců ČR – Letci Plzeň, Letecký historický klub Plzeň, Československá obec legionářská a Český svaz bojovníků za svobodu.

Po úvodním přivítání hostů seznámil všechny přítomné se životem své tety Michael Hermann. „Edita ve 13 letech odjela Wintonovo vlakem do Anglie. Po dovršení 17 let vstoupila do jednotek WAAF v Britském královském letectvu RAF."

„Jak po fyzické tak po odborné stránce byla hodnocena velmi dobře. Zřejmě prodělala výcvik ve středisku Bridgnorthu, kde se školily budoucí radistky operátorky, který úspěšně dokončila. Vystřídala několik leteckých základen a byla zařazena k 311. čs. bombardovací peruti. Zde se seznámila s palubním mechanikem F / Sgt. Zdeňkem Sedlákem za kterého se provdala. Ale osud byl k Editě velmi krutý." řekl Michael Hermanna a pokračoval

„Její matka zahynula v roce 1944 v koncentračním táboře v Osvětimy. 5. října 1945 půl roku po válce startoval čtyřmotorový Liberátor 311. čs. perutě na mírový let z letiště z Blackbushe s československými repatrianty do Prahy – Ruzyně s dvaceti třemi cestujícími na palubě. Manželé Sedlákovi byli mezi nimi a Editě měla končit služba v RAF 14. listopadu. Letěli na svatební cestu. Ve 12:43 minut vzlétl letoun s označením PP - N a vstoupal k obloze, když se vzňaly motory na levém křídle a pilot Kudláček se rozhodl vrátit se na letiště. Stroj se náhle stočil do levé zatáčky a narazil do země a explodoval. Byla to otázka sedmi minut, ve kterých zemřelo 22 osob. Zdeněk Sedlák zemřel ještě téhož dne na následky zranění.“ dokončil povídání Michael Hermann.

Ladislav Vitík, místopředseda SLČR – Letci Plzeň pohovořil o vojenském ženském sboru WAAF v RAF.

Předseda stejné organizace Jaromír Kopačka předal společně s Václavem Tomanem Michaelu Hermannovi Medaili za Zásluhy Editě Sedlákové „in memoriam."

Poté došlo k slavnostnímu odhalení pamětní desky. Následně hosté položili květiny a zazněly hymny Velké Británie a historická Československá.
více  Zavřít popis alba 
7 komentářů
 • 2.3.2017
 • 350 zobrazení
sborgutta
Pěvecký sbor Gutta vyrazil na tradiční jarní soustředění do Hořovic. Děti opakovaly písně na nadcházející koncerty - oslavy v Dýšině, Noc kostelů, Bambiriáda, folklorní festival. Také jsme nacvičovali nový tanečně - pěvecký program na pohádkový festival v Jičíně. Ve volném čase jsme se vydali na prohlídu hořovického ranče s velkým množstvím koní. Po návratu do Dýšiny zpíval sbor při slavnostním odhalení pamětní desky na rodném domě továrníka V. Brožíka.
více  Zavřít popis alba 
 • jaro 2014
 • 333 zobrazení
Reklama