jevisovak
Opuštěný, kdysi tak vyhlášený třešňový sad nad obcí Němčičky. Letos poprvé jsem tam zaznamenal jakousi činnost. V trávě mezi alejemi jsou vyježděné koleje od traktoru, který zřejmě sváží popadané větve. Nevím zda se nepřipravuje alespoň částečná obnova sadu. Na okrese je tolik nezaměstnaných, kteří by mohli pomoci s obnovou. Sklizeň by jistě vydělala na jejich mzdu. Bohužel třešně raději dovezeme třeba z Turecka. Přitom nám v Němčičkách rostou přímo na panneské půdě! Připojuj co se o jejich pěstování dočtete na stránkách obce:

Na počátku minulého století proslavily naši obec třešně. Vznikla zde nová odrůda třešní Kaštánka. Jednalo se o kvalitní, chuťově výborné a vzhledné třešně.Vypráví se, že byly dodávány i na Pražský hrad pro p. prezidenta Masaryka. Příznivé podmínky pro jejich pěstování a zájem o tuto odrůdu u odběratelů svědčí i to, že na některých hospodářstvích v obci, např. Svobodovi z čísla 3 a Doležalovi z č. 5, měli vysázených 100 - 150 stromů třešní. Konzervárny vykupovaly natrhané třešně přímo v sadech. Po založení JZD Němčičky připadly sady družstvu. Na sklizeň byli zváni brigádníci a přijížděli i příbuzní družstevníků. V době sklizňové špičky se denně natrhalo i 5000 kg třešní, které se vozily většinou do sběrny v Plavči nebo do Fruty Znojmo. Sklizeň začínala trháním odrůdy Rychlice, Granáty, Kaštánky rané, Kaštánky pozdní. Dne 5.7.1963 získaly Kaštánky z Němčiček stříbrnou medaili a diplom na výstavě ovoce ve Vídni. Ocenění bylo předáno až v červenci 1965 v Bratislavě. Na snímku je p. Bláha Ladislav, který jako zástupce JZD Němčičky ocenění přebírá. Po sloučení JZD Němčičky s JZD Mikulovice v roce 1970 začala sláva němčických třešní opadat. Část sadů byla vytrhána, sady byly zatravněny, neprováděla se údržba zbývajících stromů. JZD Mikulovice v 80. letech zahájilo výsadbu nových sadů, ale většinou již na katastru obce Mikulovice. Byly vysazovány nové odrůdy např. odrůda Van.
V současné době není o třešně zájem a proto i na zbývajících starých stromech v Němčičkách zůstávají třešně neotrhané.
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 30.4.2013
 • 609 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
veslavkove
Foto: B. Maleček
více  Zavřít popis alba 
 • 22.9.2018
 • 400 zobrazení
mysticsmile
Zahrádkáři bilancovali

Členové českého svazu zahrádkářů Základní organizace v Boskovicích se sešli ve středu 25. února 2015 v místní Sokolovně, aby zhodnotili uplynulý rok. V kulturním programu před zahájením schůze vystoupila skupina Pružiny pod vedením Martina Krajíčka z Boskovic.
Výroční schůzi řídil předseda základní organizace Ladislav Nezval.
Tajemnice Věra Bártová přednesla zprávu o činnosti za rok 2014. Uvedla, že bylo uskutečněno dvanáct schůzí výboru. Základní organizace má 365 členů. Bylo přijato 25 nových členů, z toho tři děti do deseti let. V lednu a únoru 2014 proběhly čtyři přednášky. Cyklus zahájil Zdeněk Křehula s pěstováním vinné révy a uskutečnil též praktickou ukázku ve svém vinohradu. Zpracování úrody přednesla Ing. Anna Němcová ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Brno. Jak na ochranu rostlin poradil Jan Zivčák z AgroBio Opava. Poslední přednáška proběhla v Zahradnictví Petra Lebiše na téma bylinky. Proběhlo šest zájezdů. Na jarní a podzimní Flóru Olomouc, do Šumperka, Velkých Losin a na Dlouhé stráně do přečerpávací elektrárny. Další zájezd byl do Loštic a Pivovaru Litovel, pak do Kroměříže, Morkovic, Poličky, Ležáků, Hlinska, na Veselý kopec. Všechny zájezdy připravili přátelé Burgr a Stříž.
Základní organizace se zúčastnila Šesté regionální výstavy ovoce a okrasných dřevin v Arboretu Šmelcovna za podpory Místní akční skupiny Boskovicko Plus, kde její členové reprezentovali pěstitelské úspěchy.
Výbor Základní organizace podpořil výtvarnou soutěž dětí MŠ, ZŠ, Praktické školy Štefánikova a Betany Moje oblíbená rostlina. Zúčastnilo se celkem 350 dětí, jež za snahu obdržely drobné dárky. Oceněno bylo 130 jednotlivců a 12 kolektivů. Nejzdařilejších 75 prací odešlo k vyhodnocení do Prahy. Na šestém celostátním místě skončila Amálie Klusáčková z Mateřské a Základní školy Štefánikova. Velké poděkování patří Zdeně Slámové, jež se o výtvarnou soutěž starala.
Kroužek mladých zahrádkářů má 18 dětí a zájem o práci vzrůstá. Vedoucími jsou Ing. Kostelecky a Ing. Lukešová. Pomáhají Ing. Bělehrádková Ing. Kotrhonzová a Zdena Slámová. Po dvanácté se kroužek zúčastnil okresní soutěže znalostí s výbornými výsledky. Šlechtitelský ústav Lysice uspořádal pro děti exkurzi s degustací jablíček. V prosinci se děti učily zhotovovat adventní a vánoční dekorace. Na 11. ročníku celostátní soutěže Mladý pěstitel v mladší kategorii skončila třetí Martinka Lukešová a ve starších první Tomáš Novotný a druhá Jarmila Hutařová.
Prodejna byla vloni otevřena od února do konce listopadu. O její provoz se vzorně starali Jiří Stříž, Eva Henková, Josef Komárek, Marie Jakubcová a Jana Plchová.
Lisování ovoce bylo v minulém roce prováděno od 5. září do konce října. Vánoční moštování proběhlo 19. prosince. O provoz moštárny se stará přítel Burgr.
Od dubna do října se zahrádkářská poradna uskutečnila celkem sedmkrát. Letos budou porady probíhat každou druhou středu v měsíci od dubna v čase 14.30 – 16 hodin v klubovně ČSZ. Lektorem je Ing. Kostelecký.
V katastru Boskovic je sedm zahrádkářských osad, koordinaci provádí Otto Zouhar. Spolupráce s Městem je dobrá, Jiří Stříž pracuje v komisi pro výstavbu, územní plánování a regionální rozvoj při Radě města.
Ekonomickou stránku ČSZ Boskovice vedla Zdena Slámová, která na schůzi přednesla zprávu o hospodaření.
Zprávu revizní komise přednesl její předseda Ing. Josef Plch. Vyznamenání za obětavou práci pro ČSZ obdrželi Zdena Slámová, Stanislav Jílek, Marie Jakubcová, Vlasta Šafářová, Bedřiška Pokorná.
Starostka Boskovic Bc. Hana Nedomová: „Děkuji za práci, kterou děláte pro občany města, za činnost s mládeží.“ Poté popřála všem do dalšího roku hodně sil.
Přítelkyně Ing. Kotková promluvila o důsledcích nového Občanského zákoníku. Informovala o nové Republikové radě a předsedovi ČZS Stanislavu Kozlíkovi, jenž je z moravského Hodonína a především vystupuje proti likvidaci zahrádkářských osad developery, kteří si penězi kupují stavební úřady. Zahrádkaření je dle něj veřejně prospěšná činnost a je třeba ji tak ve společnosti brát.
Josef Janků z Arboreta Šmelcovna: „Děkuji za účast u nás na výstavě, letos určitě zorganizujeme další. Pěstitelství je krásné poslání, buďme za něj rádi.“
Závěrem tajemnice Věra Bártová připomenula zájezd na jarní Flóru v pátek 24. dubna 2015, přihlášky se přijímají ve středu 4. března od 14ti do 16ti hodin v kanceláři ZO Boskovice.
Poté se již rozproudila veselá zábava s občerstvením, byla vylosována tombola, posezení zpříjemnila kapela Jaroslava Molta.

Více: www.zahradkari.cz/zo/boskovice

Snímky: Jitka Melicharová, Antonín Odehnal
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • 25.2.2015
 • 398 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
mysticsmile
Velký sál boskovické Sokolovny obsadili ve středu 12. února místní zahrádkáři, aby na výroční členské schůzi zhodnotili minulý rok a zvolili nový výbor základní organizace. Příchozí vítaly příjemné tóny hudby pana Jaroslava Molta.
Úvodem se ujal slova předseda organizace Ladislav Nezval přivítal tajemnici Územní rady ČZS Ing. Zdeňku Kotkovou a majitele Arboreta Šmelcovna Josefa Janků. Začátek zpestřila svým pěveckým vystoupením studentka místní Střední pedagogické školy Barbora Janků.
Minutou ticha uctilo plénum zesnulé členy, především obětavého jednatele ZO Josefa Šafáře.
Zprávu o výsledcích ZO za rok 2013 přednesla jednatelka Věra Bártová. Připomenula konec pětiletého volebního období výboru a revizní skupiny. Zhodnotila jejich práci za poslední rok: „Všichni členové se aktivně zapojili a plnili řádně své povinnosti. Patří jim poděkování a uznání.“,
Vyzdvihla práci již nežijícího Josefa Šafáře – sálem zazněl bouřlivý potlesk.
„Za poslední rok jsme mezi nás přivítali sedmnáct nových členů, věřím, že u nás naleznou naplnění svých zájmů.“
Věra Bártová zhodnotila odborné pěstitelské přednášky, tématické zájezdy do Brodku u Konice, Javoříčka a blízkých jeskyní, na jarní a podzimní Flóru Olomouc, návštěvu mezinárodního zahradnického veletrhu v Rakousku. Zmínila Pátou regionální výstavu ovoce a okrasných dřevin v Arboretu Šmelcovna, kde měli místní zahrádkáři 82 vzorků, výtvarnou soutěž pro děti Náš život na zahrádce, jíž se zúčastnilo 342 žáků všech místních škol a charitní ho zařízení Betany, některé práce se dostaly až do Prahy a umístily se na pěkných místech.
Představila osmnáctičlenný kroužek mladých zahrádkářů, o jehož činnost je stále větší zájem. Vede jej Ing. Josef Kostelecký, Mgr. Martina Lukešová, Ing. Eva Bělehrádková a velký podíl na jeho činnosti má Zdena Slámová. V soutěžích se mladí zahrádkáři umísťují vždy na předních místech.
Významnou oblastí pěstitelské činnosti je provoz Prodejny zahrádkářských přebytků a potřeb na ulici kpt. Jaroše 35 v Boskovicích. Sezónní provoz prodejny je zajištěn vždy od února do konce listopadu. Zde mají možnost zahrádkáři i ostatní občané nabídnout svoje výpěstky. Kolektiv prodejny se stará o dobré ekonomické výsledky a především o dobré a kvalitní služby členům a občanům.
Zpracování ovoce na zdravý mošt zajišťujeme ve vlastní moštárně.Zahrádkáři i ostatní občané mají tak možnost zpracovat i méně kvalitní ovoce. O provoz se stará přítel Rudolf Burgr s kolektivem.
Ing. Josef Kostelecký uskutečnil šest poradenských konzultací pro pěstitele ovoce, zeleniny, okrasných dřevin i květin.
V katastru Boskovic je sedm zahrádkových osad, jejichž práci koordinoval Jiří Stříž. Členové ZO pečovali o více než 30 hektarů půdy ve městě a okolí, o předzahrádky, balkony a okna. Umisťují se na předních místech v soutěži o nejlépe vyzdobený balkon a okno. Vyhodnocení provádí každý rok Městský úřad Boskovice.
Poděkování také patří všem, kteří se podíleli na brigádách při úpravě objektu kpt. Jaroše 35, kde má ZO ČZS sídlo a prodejnu zahrádkářských přebytků a potřeb.
„Do nového zahrádkářského roku přejeme dobré zdraví a radost z výsledků pěstitelské práce,“ zakončila referát jednatelka Věra Bártová.
Zdena Slámová, ekonomka ZO přečetla zprávu o hospodaření ZO v roce 2013.
Ing. Josef Plch, předseda revizní skupiny přednesl zprávu o revizi za rok 2013.
Vyznamenání za dlouholetou obětavou práci v ZO ČZS obdrželi: Zdena Dufková, Ing. Josef Kostelecký, Ladislav Minx, František Kříž, Eva Henková, Jarmila Nezvedová, Jiří Lizna a Ladislav Nezval.
Ing. Zdeňka Kotková, tajemnice ÚR ČZS : „Oceňuji práci zesnulého Josefa Šafáře zde v ZO i Územní radě Blansko.“ Dále připomenula: „Podle nového Občanského zákoníku přestáváme být občanským sdružením a stáváme se spolkem - korporací.“
Josef Janků, majitel Arboreta Šmelcovna pozdravil přítomné a pozval všechny na akce pořádané v Arboretu v letošním roce.
Dále proběhla volba výboru, revizní skupiny, zástupců do Územní rady ZO ČZS a delegátů na konferenci. Staronovým předsedou ZO se stal Ladislav Nezval, tajemnicí opět Věra Bártová. Dalšími členy byli zvoleni: Jan Bartoněk, Rudolf Burgr, Věra Brücknerová, Oldřich Jež, Josef Komárek, Ing. Josef Kostelecký, Karel Kříž, Ing. Jana Plchová, Zdena Slámová, Jiří Stříž, Miroslav Svoboda, Bohuslav Šindelka, Otto Zouhar. Revizní skupina: předseda Ing. Josef Plch, členové Ing. Eva Bělehrádková, Ludmila Svobodová. Do ÚR ZO ČZS Ing. Zdeňka Kotková, Ladislav Nezval a Miroslav Svoboda.
Po schválení usnesení, které přednesl Bohuslav Šindelka začala volná zábava s občerstvením a losováním hodnotných cen. K tanci a poslechu zahrál Jaroslav Molt se svými přáteli.
Poděkování patří sponzorům, kteří poskytli do tomboly pěkné ceny: Josef Janků Arboretum Šmelcovna Boskovice, Jan Janík Pěstitelství Jantar Boskovice, Zdeněk Křehula Boskovice, Jiří Pospíšil, Masarykova střední škola Letovice, Barvy a laky prodejna Kras Boskovice, členové Výboru ZO ČZS a Revizní komise, Prodejna zahrádkářských potřeb a přebytků ZO, Marie Kroužková – výtvarnice z Kořence.
Více: http://zahradkari.boskovice.cz/
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 12.2.2014
 • 306 zobrazení
mysticsmile
Krásné počasí pozdního babího léta vylákalo mnohé ven z města, aby se zúčastnili zahájení čtvrtého ročníku Regionální výstavy ovoce a okrasných dřevin v nádherném prostředí Arboreta Šmelcovna. Vernisáž zahájilo v pátek 20. října hudební vystoupení tria JU Band, tedy Gábiny a Barborky Janků, jež doprovázel otec na akustickou kytaru.
„Jsou zde zastoupeny všechny mikroregiony Místní akční skupiny Boskovicko Plus,“ informoval přítomné jednatel Českého zahrádkářského svazu Základní organizace Boskovice Josef Šafář, „nejvíce Kunštátsko-Olešnicko. Lysice reprezentuje pobočka Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ZEAS a tamní zahrádkáři. Boskovičtí pěstitelé zde mají 145 vzorků. Jen jablek je 61 odrůd, Rubín 10x, Spartan 8x, Idaret 8x, Ontario 6x. Hrušek jen tři a ořechy jeden.“
Výstavu pak zahájil starosta Boskovic Ing. Jaroslav Dohnálek: „Děkuji majiteli Arboreta panu Josefu Janků, všem zahrádkářům, řediteli ZEAS Lysice Ing. Jiřímu Šafářovi.“ Pan starosta dále vzpomenul 790 let od první písemné zmínky o Boskovicích, historii výstav ve Skleníku. Na závěr zašpásoval: „Jsem špatný pěstitel, ale o to více lepší konzument. Krásné odpoledne, ať se všem daří.“
Pan Josef Janků též vzal vše s humorem: „Všechny vítám, děti ať se v nové expozici Ze zahrádky do pohádky nebojí čerta, jenž řídí palírnu a je hodný. Ani vodníka, duše nesbírá.“
Jednatel ZO ČZS Boskovice Josef Šafář dodal: „Přeji všem hodně pohody. Čtvrté regionální výstavě zdar!“
Návštěvníci se pak vydali obdivovat nejen nové prostory v prvním patře zadní haly, kde se líbilo především drobotině, ale též vystavené exponáty. Počasí, jako by se nechtělo s létem rozloučit, bylo skvělé a tak toho mnozí využili možná k poslední letošní prohlídce celého areálu.
Bylo opravdu co obdivovat, výstava potrvá do čtrnácti hodin v pondělí 22 října.
Více: http://www.smelcovna.cz/
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • duben až říjen 2012
 • 255 zobrazení
sudky01
V budově zahrádkářů byla k vidění i výstava ovoce - původních starých odrůd, vč. výrobků - mošty, sušené ovoce, štrůdly aj. moučné výrobky. Hosty byli přátelé z družebních vinařských organizací ze Skalice, Strážnice a Petrova a zahrádkáři z Kozojídek.
více  Zavřít popis alba 
 • 9.11.2012
 • 224 zobrazení
tyrsovka-slavkov
 • 23.9.2013
 • 221 zobrazení
dafra
 • 1.10.2012
 • 218 zobrazení
radejovfotky
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • 6.10.2012
 • 215 zobrazení
mysticsmile
Od Výstavní a prodejní haly Arboreta Šmelcovna se v pátek 17. října 2014 odpoledne linula řízná dechovka. Muzikanti Boskověnky se sólisty Libuší Tichou a Miroslavem Šustrem zahájili v 15 hodin tamní Seniorské odpoledne. Všichni se krčili pod přístřeškem, snad z obavy dalšího deště, jenž celou oblast vydatně zkrápěl po celé dopoledne.
Naštěstí se po poledni trochu vyčasilo. Skladba Boskověnka vítala všechny příchozí. Čekala je nejen kolekce známých lidovek, ale též zahájení šestého ročníku Regionální výstavy ovoce, ovocných a okrasných dřevin.
Všechny pozdravil ředitel Kulturních zařízení Boskovice PaedDr. Oldřich Kovář: „Máme komorní prostředí, muziku, dobré občerstvení. Vítám majitele Arboreta pana Josefa Janků, dosluhujícího starostu Boskovic Ing. Jaroslava Dohnálka a ředitele ZEASu Lysice, a. s. Ing. Jiřího Šafáře."
Josef Janků: „Výstava jablek je putovní, letos se urodilo málo. Děkuji ZEASu Lysice, a. s. UKZÚZu Lysice, též Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému Holovousy s.r.o., panu starostovi za zahájení.“
Ing. Jaroslav Dohnálek sršel humorem: „Budu starostou ještě do desátého listopadu, děkuji za letitou spolupráci řediteli ZEASu Lysice, a. s. Ing. Jiřímu Šafářovi, MAS Boskovicko Plus. Příští rok tuto výstavu určitě nezahájím. Za osm let působení v čele radnice nelituji ničeho, co jsem udělal. Přeji všem hodně zdraví, hezké odpoledne a krásnou výstavu.“
Ing. Jiří Šafář: „Letos se jablek neurodilo, i přesto asi pokoříme ve sklizni hranici tisíc tun. Loňský rok jsme již překonali. Děkuji za pozvání, všem příjemné odpoledne.“
Výstava byla oficiálně zahájena, návštěvníci obdivovali nádherné výpěstky a dekorace.
Pan Josef Janků ve volné chvíli upřesnil: „Jsem rád, že se výstavy zúčastnili mimo jiné i boskovičtí zahrádkáři, díky Školkám Litomyšl zde máme i vzorky ze Střížovic. Výstava obsahuje pře dvěstě vzorků jablek, patnáct druhů hrušek a okrasné jabloně. Region reprezentuje též Agrospol, agrární družstvo Knínice, manželé Plíhalovi z Černovic a pan Dvořák z Jabloňan. Díky dotaci z MAS Boskovicko Plus jsme renovovali tuto výstavní halu. Zdejší areál vybudoval pan Vlk po druhé světové válce, v tom jsem pak pokračoval já. Získali jsme před dvanácti lety od města neobdělané pozemky a plochu rozšířili. Nejsem zahradník, vždy jsem jím chtěl být. Zemědělskou školu ale mám. Sortiment díky všem vystavovatelům máme letos unikátní.“
Předseda Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Boskovicích Ladislav Nezval pokračoval: „Naše základní organizace má necelých 400 členů, většina aktivně pracují. Na výstavě toho letos moc nemáme. Díky zlepšení životního prostředí jsou paradoxně kyselé deště, jež nám ovocné kultury ničí. Příští se snad polepšíme,“ dodal s lišáckým úsměvem.
Tajemnice ZO ČSZ Boskovice Věra Bártová: „Rádi zde prezentujeme naše výpěstky, letos jich máme z výše uvedených důvodů bohužel jen 39. Organizujeme skvěle pracující Kroužek mladých zahrádkářů zásluhou Zdeny Slámové a zkušených lektorů Ing. Josefa Kosteleckého a Mgr. Martiny Lukešové. Děti se scházejí každé pondělí. Druhým rokem můžeme díky Městskému úřadu Boskovice využívat budovu na ulici Kpt. Jaroše, kterou jsme s jeho pomocí opravili. Děkujeme. Pravidelně se kroužek účastní jarní a podzimní Flóry, vždy přivezou nějaká ocenění. Na letošní podzimní Flóře Olomouc děti obsadily první, druhé a třetí místo ve dvou kategoriích. Všechny oceněné výpěstky z Flóry jsou vystaveny za okny naší budovy na ulici Kpt. Jaroše 35 v Boskovicích.“
Krátké povídání uzavřel pan Josef Janků, jenž přiblížil vyhodnocení tradiční dětské výtvarné soutěže omalovánek Malujeme v Arboretu: „Druhé místo obsadila Johana Rehrerová a první Nikol Marková. Obě z Boskovic.“

Více: http://www.smelcovna.cz/
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • 17.10.2014
 • 197 zobrazení
Reklama