Hledání: ZÁVODY - rok 2018

Pro dotaz ZÁVODY - rok 2018 jsme našli 121 výsledků.

Náš tip

Stáhněte si Rajče do kapsy!
Rychlejší a jednodušší přístup
k vašim fotkám a videům.

morendabrno
První závody roku 2018 Českého poháru teamgym.
Tým Junior 2 obsadil 1. místo.
Seniorský tým zvítězil v kategorii Microteam senior.
Kategorie: sportudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 24.11.2018
 • 174 zobrazení
jackub
poslední závody roku 2018
foto Lucinka
více  Zavřít popis alba 
 • 5.11.2018
 • 37 zobrazení
baky-scrc
Poslední společenské setkání chapteru v kalendářním roce spojené se závodem na motokárách ve Velkém Dřevíči. Všichni byli první...
více  Zavřít popis alba 
 • 15.12.2018
 • 47 zobrazení
lotusesprit
Blatno - Ves Blatno vznikla ve 14. století, snad současně s farním kostelem a komendou německých rytířů na pozemcích řádového statku Chomutova. Budova komendy, kde r. 1403 bydle bývalý zemský komtur Albrecht z Dubé, byla postupem času přestavěna na hrad s věží, poprvé uváděný v r. 1455. Ale již v r. 1404 převzal Blatno král Václav IV. a dal je do správy chomutovskému purkrabímu. R. 1420 dostal statek do císaře Zikmunda Vilém Zajíc z Házmburka a r. 1424 jej zapsal pánům z Plavna. Král Ladislav zastavil Blatno v r. 1454 Mikuláši Hasištejnskému z Lobkovic a r. 1455 zapsal hrad majiteli chomutovského panství Janu Caltovi z Kamenné hory, který připojil Blatno k Chomutovu. Zdejší hrad byl za neznámých okolností před r. 1460 rozbořen a opuštěn. V r. 1560 prodal chomutovské panství jeho tehdejší majitel Jan z Veitmile arcivévodovi Ferdinandovi, ponechal si však Blatno, kde zřejmě vybudoval na místě starého hradu zámek. Jeho sestry postoupily již v r. 1564 blatenský statek tehdejšímu majiteli panství Duchcova, Václavu z Lobkovic. Václavův syn Adam Havel prodal r. 1587 Blatno Bohuslavu Jáchymovi Hasištejnskému, ale ten jej vyměnil s Jiřím z Lobkovic. R. 1594 bylo veškeré jmění Jiřího z Lobkovic, obviněného a souzeného císařem Rudolfem II. pro velezradu, zkonfiskováno a až do r. 1606 jej spravovala komora. Tehdy prodal panovník červenohrádecké panství i Blatno Adamu Hrzánovi z Harasova. V těsném hospodářském i správním spojení s Červeným Hrádkem zůstal blatenský statek až do nejnovější doby. V r. 1707 se stal držitelem Červeného Hrádku a tedy i Blatna Jáchym Adam Ondřej z Lichtenštejna. Ten přistoupil ihned k likvidaci pozůstatků zámku, vypáleného a pobořeného ve třicetileté válce, a k výstavbě nového, barokního, který měl sloužil k loveckým účelům a současně za obydlí vrchního lovčího červenohrádeckého panství. Budova měla dvě křídla, tvořící v půdorysu písmeno L, hlavní - společenské a obytné a vedlejší - kratší, víceméně hospodářské, stojící na základech a sklepích bývalého hradu. V hlavním křídle byly kromě pokojů také menší sál a kaple. Zámecký objekt s prostorným nádvořím byl obehnán starým hradním příkopem. V blatenském zámku zřídil v r. 1773 rottenhanský lesmistr Jan Ignác Ehrenwerth jednoletou lesnickou školu, první na území někdejšího mocnářství, která během 18 let trvání vychovala celou řadu zdatných lesnických odborníků. Protože blatenský zámek v pozdější době zpustl a nemohl sloužit ani jako ubytovna pro lesnický personál, byl asi v 70. letech 19. století za Gottfrieda Hohenloha-Lauenburka důkladně obnoven. Tato obnova však setřela barokní charakter stavby na fasádě i v interiérech, kde se zmenšovaly místnosti a snižovaly stropy. Současně se prováděla i úprava okolí budovy; na jižní a západní straně zůstaly zachovány zbytky opevnění, tj. příkop široký približně 6 m. Po druhé světové válce využíval zmenšený zámeček do roku 1978 Lesní závod Janov, pak přešel do správy národního výboru a dnes je v něm obecní úřad.
více  Zavřít popis alba 
 • 11.12.2018
 • 95 zobrazení
bele
ALB 1237
Drahelický mlýn Bašta zažil během dnů Evropského dědictví 2018 vysokou návštěvnost – objekt navštívilo 3926 osob. Bylo to i provozem výletní lodi Blanice, která pendlovala mezi mlýnem a přístavem v Nymburce. Měli jsme štěstí, že jsme v takové skupině nebyli a mohli si užít komentované prohlídky v komorním počtu návštěvníků. Mile nás překvapil i úžasný kostýmový program členek Klubu důchodců pod vedením paní Zdeňky Strakové, který jsme si naplno užili a doplnili si informace, které se už těžko získávají. Je velká škoda, že je to místo značně vzdáleno od centra, tak se těžko sejdou prostředky na jeho obnovu a záchranu. Je tu co zachraňovat. Vodní mlýny jsou celostátně evidovány a o jeho registraci se zasloužila naše rajčecí kolegyně HAJENAS

Mlýn Bašta je jeden z nejstarších mlýnů v Čechách. První zmínka o něm pochází z roku 1294, kdy mlýn koupili mniši z kláštera Na Zderaze v Praze. V 15.století již jako mlýn Bašta patří ke kostomlatskému panství a jeho název je odvozen od strážních povinností, které byly místu uloženy.
V letech 1552-1558 je mlýn pronajat mlynáři Janovi z Prahy za 150 strychů žita a 10 vykrmených vepřů s právem provozovat krčmu. Asi to bylo dobré *rito*, protože v roce 1564 šenkýř Tomáš Klatovský se ženou Dorotou byli popraveni oběšením v Nymburce, neboť *lotrovinu přechovávali a sami kradli znamenitě* Následně mlýn zpustnul a roku 1569 hejtman Jan Chotounský z Chotouně na Lysé požádal královskou korunu, aby mu mlýn Bašta od nájmu zpustošený byl prodán
Další nájemníci po roce 1603 Václav Kacovský, Matouš Hauser z Kamenného Zboží si moc dobře nevedli, protože v záznamech z roku 1614 stálo, že mlýn Bašta jest ze dřeva, sešlý a zchátralý, dřívím podepřený. Není proto divu, že roku 1634 shořel

Roku 1647 Ferdinand III daroval mlýn císařskému generálu Janu hraběti Šporkovi. Roku 1679 mlýn zakoupili poručníci nezletilého hraběte Františka Antonína Šporka pro potřeby panství Lysá nad Labem a na mlýn byl dosazen rybář z Poděbrad Antonín Novák, který pomáhal na opravě mlýna. Spolu s ním se na opravě podílel Antonín Wáwra, který roku 1783 u mlýna vystavěl přízemní obytný dům pro svou rodinu. Záznam o této události je vytesán do kamenného portálu u vstupních dveří , kde stojí *Ano 1783 s pomoci boží wzstawen jest dům tento nakladem Antonina Wawry * Jeho syn následně přistavěl i další patro.

Celý mlýn potom Wawra koupil až roku 1809 a roku 1821 celý mlýn prodal za 73 000 zlatých Vojtěchu a Alžbětě Kulichovým. Sestra bratrů Mánesů Anna u Kulichů sloužila a provdala se za jejich syna Václava (nedoloženo). Dále se jen uvádí, že mlynářka Anna Kulichová se přátelí s Boženou Němcovou a dochází k častým návštěvám na mlýnu Bašta, kde se pořádají umělecké dýchánky a kritizuje se nymburská měšťácká společnost. Majitel mlýna Václav Kulich provedl roku 1838 rekonstrukci mlýna, při které požádal bratry Václava a Antonína Mánesů, aby vyzdobili celé první patro nástěnnými malbami. Bratři zde v druhé polovině 19. století několikrát pobývali a tvořili. Logicky jezdili za sestrou.

V Nymburce nebyla Němcová spokojena, a ani ona s manželem nebyla ve městě oblíbena. Odpuzovalo ji místní maloměšťáctví, s nímž se vypořádala v satirické povídce Kávová společnost (1855), ale místo jejího krátkého pobytu se promítlo do její ostatní tvorby. Odsud se přestěhovali do Liberce

Roku 1852 koupil mlýn Jan Tachecí za 67 000 zlatých a jeho rod se usadil na dalších skoro 100 let. Bohužel mlýn roku 1885 vyhořel a byla vystavěna nová rozlehlá neorenesanční budova. Dne 27.12.1923 znovu vyhořel a už nebyl nikdy obnoven. Zanedbaný byl zbořen po roce 2005 a ušetřen zůstal památkově chráněný obytný dům, který jsme právě navštívili :-)

POZN.:
Ve druhé polovině 20. století v areálu hospodařil drůbežářský závod, z té doby pocházely necitlivé přestavby a začaly demolice části hospodářských objektů i mlýnice. Jediný klad na tom byl, že zde nechali dožít paní Marii Tachecí
více  Zavřít popis alba 
90 komentářů
 • 6.12.2018
 • 153 zobrazení
noelgabriel
Jedna z najsilnejších nemeckých značiek v prvej polovici 20. Storočia bol nemecký orol, ktorý zdobil písacie stroje, predné masky áut, blatníky motoriek a bicyklov.
Firmu založil v roku 1880 Heinrich Kleyer vo Franfurkte nad Mohanom a už od svojho vzniku vyrábal vysoké trojkolky. V roku 1888 pribudli bicykle, v 1898 šijacie stroje a v rokoch 1901-1907 motorky. V roku 1895 firma získala pomenovanie Adlerwerke a symbol orla sa natrvalo usídlil na všetkých výrobkoch spoločnosti. Od začiatku 20. Storočia sa Adler orientoval hlavne na výrobu automobilov a v 30tych rokoch bol tretí najväčší výrobca áut v Nemecku. Adler prevádzkoval montážne závody v Rakúsku aj v Anglicku, kde spolupracoval s automobilkou Morgan. Prvé autá Adler typu Voiturette s motormi De Dion rozbehli úspech značky mdzi autami a potom ju budovali modely ako Standard 6 s prvými hydraulickými brzdami na území kontinentálnej Európy, Trumpf a Trumpf-Junior, Diplomat a Favorit. Počas druhej svetovej vojny Adlerwerke vyrábal pre Wermacht podvozky a motory pre polopásové otvorené vozidlo SdKfz 10 a 11. Adlerwerke na príkaz SS využívalo počas vojny na prácu aj väzňov z koncentračných táborov. V marci 1944 bola továreň silno poškodená leteckými náletmi spojencov a po vojne boli výrobné stroje zabavené Američanmi. Oslabená firma preto vyrábala už len bicykle, písacie stroje a opäť motorky. Po spojení s firmou Triumph a neskoršom odkúpení firmou Grundig v roku 1957, zanikla aj výroba motoriek a bicyklov. Výrobu písacích strojov aj s historickými budovami Adlerwerke prevzala spoločnosť Olivetti. V roku 1998 skončila aj výroba písacích strojov a Adlerwerke sa transformovala na realitnú developerskú firmu Adler Real Estate.
Zakladateľ spoločnosti Heinrich Kleyer získal nadšenie pre bicykle pri návšteve pretekov vysokých bicyklov (velocipdov) v USA v roku 1880. Po návrate sám absolvoval niekoľko takých pretekov, vo Frankfurte postavil jeden z prvých velodromov v Európe a založil cyklistický klub. V roku 1886 začal predávať pod značkou Adler svoj prvý bicykel – bezpečník. Kleyer bol prvý v Nemecku, ktorý vybavil bicykle pneumatikami a v roku 1893 spoluzaložil firmu Dunlop Pneumatic Tire Comp. Trojrýchlostná prevodovka bola uvedená do predaja v roku 1930 a bicykle Adler sa vďaka nej stali v druhej polovici 30tych rokov najpopulárnejšie v Nemecku. Bola dodávaná aj Československý trh, kde ju na svojich modeloch ponúkali napríklad Achilles, Premier Works a Es-Ka. Inšpiráciu na jej konštrukciu našli v automobilovom priemysle, rovnako ako jej priamy konkurent – švajčiarska 3 rýchlostná prehadzovačka Mutaped. Pákou na ráme sa posúvajú na oske umiestnené ozubené koliečka, čím prevodovka ponúka tri prevody: normál, do kopca a rýchla jazda.
Adler na fotkách je z roku 1936, je po staršej renovácii, plne funkčný a doplnený o detskú sedačku a chrániče nôh. Je možné ho vidieť v Slovenskom technickom múzeu na letisku v Košiciach.
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 5.12.2018
 • 106 zobrazení
tomaskucera
– V sobotu 4. srpna 2018 sbor dobrovolných hasičů Načeradec „pořádal 10. ročník cvičení požárních jednotek v požárním útoku O pohár starostky městyse Načeradec“ zařazenou do 6. kola Benešovské hasičské ligy. Soutěže se zúčastnilo 33 týmů mužů a 16 družstev žen. Noční soutěž v Načeradci se tento rok se konala podruhé, byla krásná vlahá letní noc, k vidění byly vynikající výkony všech závodníků a to v klasické sportovní kategorii, kde mezi sebou závodí pravidelní účastníci ligy, ale také týmy s PS-12 bez úprav hodnocena zvlášť ve své kategorii.
Noční soutěže zařazené do BNL začínají kategorií žen a nejinak tomu bylo i tentokrát. Krátce po zahajovacím nástupu soutěž začala a měla rychlý průběh. První ženské družstvo startovalo ještě při západu slunce a než byla kategorie mužů, setmělo se dostatečně. Nejrychlejší proudařkou se stala Barbora Martínková ze Chmelné soutěžící za Zdislavice s časem 17,67 vteřiny.
Po přestavění dráhy na útoky se třemi hadicemi B přišla na řadu kategorie mužů. Chmelenští hasiči nastupovali na základnu v polovině startovního pole, čtvrt hodiny po půlnoci, kdy měl již jeden závodníků z týmu v tuto dobu narozeniny. Byl to také poslední útok před přestávkou pro rozhodčí a organizátory. Po přípravě se šlo na start. Odstartováno, a všichni byli skvěle rozeběhnutí, hadice bezchybně spojeny a rychle mizely k terčům. Mezi tím ale nastal zádrhel na sání, když se nepovedla sebrat z plata savice. Díky tomu se nepovedl včas nasadit koš, savičář nesl savici ke kádi v náručí jak miminko, tím pádem došlo ke zdržení nalití vody do mašiny a zpomalení celého útoku. Elektronická časomíra napojená na internet, kde se zobrazují aktuální výsledky dostupné po celém světě, ukázala čas 19:40 vteřiny, což bylo prozatím v průběžném pořadí 6. místo, ale v celkovém hodnocení to znamenalo až 9. příčku. Na tuto soutěž se trénovalo těsně před odjezdem do Načeradce, kdy se odběhly dva pokusy. V průběhu tréniku se ještě dolaďovala stříkačka, která na předchozí soutěži v Malovicích kuckala a dostala v průběhu týdne malou údržbu.
Na této soutěži v Načeradci chmelenští muži obsadili v celkovém pořadí 9. místo a v hodnocení seriálu Benešovské hasičské ligy získali 7 bodů. Dohromady s 10 body z Drahňovic, 6 body z Louňovic pod Blaníkem, 8 body z Chářovic, 1 bodem z Makova a s 5 body z Malovic má SDH Chmelná muži 37 bodů a v průběžném pořadí Benešovské hasičské ligy 8. místo ze 46-ti družstev.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.12.2018
 • 88 zobrazení
zapik86
Souprava složená ze salónního vozu T. G. Masaryka Aza 1-0080 z roku 1930, salónního vozu Františka Ferdinanda d‘Este z roku 1909 Aza 1-0086, používaného i československými prezidenty, a ze salónního vozu Salon 001, vyrobeného pro československé prezidenty v roce 1968. Připojen byl také vůz Ca 4-5086 z roku 1931 s celokovovou skříní, dokládající snahy o zrychlování železniční dopravy na meziválečných ČSD. V tomto voze byla umístěna výstava prezentující cestování československých prezidentů po železnici. Na postrku byla řazena lokomotiva řady T 478.1010 (751.010-0), vyrobená libeňským závodem ČKD Praha roku 1967.
Kategorie: lidéudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 23.11.2018
 • 55 zobrazení
blanaturistka
A co se během roku v klubu odehrálo? Opravdu mnoho. Společně jsme oslavili několik desítek narozenin našich členů, zorganizovali posezení s hudbou k MDŽ, připravili pohoštění pro jarní setkání seniorů v základní škole, uspořádali závod v kroketu. Nezapomenutelná byla diamantová svatba manželů Jeřábkových za účasti pana starosty i letní opékání buřtů před Vlnou, opět za doprovodu hudby. Aktivně jsme se zapojili do akce Zažít město jinak a zúčastnili se volebního klání. K Mezinárodnímu dni seniorů jsme si vlastními silami připravili společný oběd v klubovně a zazpívali si u harmoniky.Foto.Blanka Šťastná
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 17.11.2018
 • 108 zobrazení
rcoffroadtrial
Poslední závod letošní sezóny jsme jeli na soukromém pozemku pana Ivana Maroše v Kašovicích u Prahy. Tento nádherný park vybudoval vlastníma rukama a příští rok tady zcela určitě pojedeme minimálně jeden závod Mistrovství České republiky. Děkujeme Ivanovi za pozvání, loučíme se s letošní sezónou a s fanoušky, kteří nám fandili a drželi palce a těšíme se s vámi všemi nashledanou v sezóně 2019.
www.rcoffroadklub-plzen.webnode.cz
více  Zavřít popis alba 
 • 12.11.2018
 • 148 zobrazení
adz-cr
Dnešní den, jako každý rok, patřil opět akci - UHELNÝ MUŽ. Letos závodníci mohli utvořit pouze dvoučlenné týmy. Celá akce byla rozdělena do dvou závodů. Jak už tomu tak bývá na sportovních akcích, i zde došlo k několika zraněním. Od odřenin a pohmožděnin až po ošklivý pád z kola, který si žádal odborné vyšetření ve zdravotnickém zařízení.
více  Zavřít popis alba 
 • 11.11.2018
 • 64 zobrazení
pepikhipik
Původní textilní barvírnu a tiskárnu v Náchodě založil Josef Bartoň kolem roku 1870 a do konce 19. století vzniká přádelna firmy Wärnsdofer, Benedikt a Mautner. K tomuto podniku přičlenil Isidor Mautner ještě mechanickou tkalcovnu.
Náchodská textilka TEPNA se stala poválečným nástupcem Mautnerových závodů a byla doma i ve světě známá výrobou bavlněných a směsových tkanin, košilovin a domácího textilu. V 90. letech minulého století prošla velkým útlumem (v souvislosti s privatizací a levným asijským dovozem) a bohužel postupně zkrachovala.
Děkuji Tondovi Křížovi a Slávkovi Vlachovi za poskytnuté fotografie.
Kategorie: města
více  Zavřít popis alba 
88 komentářů
 • 6.11.2018
 • 160 zobrazení
mona75
Ploješť (rumunsky Ploie?ti) je město v Rumunsku, hlavní město župy Prahova. Leží ve valašské části země. Město bylo založeno na konci 16. století, v roce 1596 za vlády Michaela Statečného. V 19. století se zde rozvíjel petrochemický průmysl, byla tu jedna z nejdůležitějších rafinerií v celé Evropě. V roce 1870 tu vznikla i Ploješťská republika, krátkodobě existující státní útvar, vzniklý při protimonarchistických bouřích. Za 2. světové války, v roce 1940, ho sice poničilo zemětřesení, obsadili jej ale i Němci, kteří zde měli důležitý zdroj ropy. Zůstali až do roku 1944; od roku 1943 bylo ale město bombardováno Američany, nakonec ho dobyla Rudá armáda. Za komunistické vlády v Rumunsku tu byly rafinerie a chemické závody rozšířeny a znárodněny. Po roce 1989 nastal příliv západních investic a produkce ropy poklesla.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.11.2018
 • 34 zobrazení
stseibert
O skvělý úvod Hornické desítky se postaraly jako každý rok děti.
Více včetně výsledků zde: https://www.atletikafm.cz/news/hornicka-desitka-zavody-mladeze1/
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 4.11.2018
 • 151 zobrazení
stseibert
O skvělý úvod Hornické desítky se postaraly jako každý rok děti.
Více včetně výsledků zde: https://www.atletikafm.cz/news/hornicka-desitka-zavody-mladeze1/
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 4.11.2018
 • 268 zobrazení
stseibert
O skvělý úvod Hornické desítky se postaraly jako každý rok děti.
Více včetně výsledků zde: https://www.atletikafm.cz/news/hornicka-desitka-zavody-mladeze1/
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 4.11.2018
 • 135 zobrazení
taborove
Střelba jako sport podle jednotných mezinárodních pravidel se vyvinula z užitkové (bojové a lovecké) střelby. První zprávu o střeleckých závodech z palných zbraní máme ze Švýcarska z roku 1471. Pravidla se stanovovala před soutěží. Většinou se jednalo o malý počet ran (zpravidla nepřesahoval 12 výstřelů). Na konci 15. a začátkem 16. století se střílelo puškami s hladkou hlavní do terčů o průměru 70 až 100 cm na vzdálenost 230 a 300 kroků. Do 18. století místem střelby ve velkých městech byla obvykle část hradeb – parkán. Na venkově byla střelbě určena nejčastěji louka pod nějakým svahem, který tvořil bezpečnostní clonu proti střelám. Nákladně zbudované stálé střelnice s krytým střelištěm, zbrojnicí, společenskou místností a dalšími prostorami se objevují až v 18. století.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.11.2018
 • 133 zobrazení
svcvcelin
O podzimních prázdninách proběhlo první gymnastické soustředění v tomto školním roce. Některé z holek už se připravovaly na prosincové závody ve sportovní gymnastice a mimo pilné cvičení byl čas i na hry. Příští soustředění plánujeme na pololetní prázdniny, těšíme se.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.11.2018
 • 840 zobrazení
martulka-bhckv
Ve dnech 19. – 21.10.2018 vycestovalo družstvo sportovních střelců se dvěma trenéry, vedoucím výpravy a tlumočníkem na regionální mistrovství čtyř zemí USIC do Belgie do přímořského města Nieuwpoort. Naše výprava musela použít leteckou dopravu, protože v Belgii je od začátku tohoto roku z bezpečnostních důvodů zakázáno přepravovat zbraně v rychlících a vlacích vyšší kvality. U odbavení na letišti v Praze nenastaly žádné problémy, jen při bezpečnostních kontrolách u zavazadlových přepážek za přítomnosti Policie ČR, jsme museli strávit mnohem více času, než běžní cestující. Po příletu do Bruselu nás ještě čekala dvouhodinová cesta dodávkami na pobřeží a pak příjemné ubytování v hotelu La Rose des Sables se skvělou kuchyní.

Společně s námi a domácími Belgičany se USICu zúčastnili také střelci z Německa a Švýcarska. Střelnice se v Nieuwpoortu nachází přímo pod monumentálním památníkem krále Alberta a s ním spojeným muzeem Westfront a celá je umístěna v podzemí. Svými rozměry patří mezi ty menší, takže závod musel být rozdělen pro malorážné zbraně do dvou směn a ve vzduchovce se nejprve odstřílela pistole, ve druhé směně pak puška. Celá střelnice je velmi dobře odhlučněná a má umělé osvětlení. Podobné to bylo už v loňském roce ve Švýcarsku. Pro nás to však není ideální, protože v ČR takové střelnice, zejména pro malorážné disciplíny, nemáme a nemůžeme si tak podmínky natrénovat. Střelci ze vzduchových zbraní na tom byli o poznání lépe, protože v uzavřených halách jsou zvyklí střílet i u nás. Skvěle toho dokázal využít pistolář Petr Bechyně (Nedrážní), který obsadil v disciplíně vzduchová pistole 60 ran bronzovou příčku, následován dalším českým zástupcem s o 3 body nižším nástřelem – Jiřím Lancem (důchodce ČD Cargo) – na místě čtvrtém a poslední pistolář v této disciplíně – Miloslav Plíšek (ČD DKV Praha) – byl sedmý.

V malorážné pistoli na 25 metrů si z našich nejlépe vedla Martina Boháčková (SŽDC, OŘ Ústí n.L.), která ač na vítěze ztratila jen 8 bodů a na bronz jen 3, obsadila až šestou příčku, protože odstupy mezi závodníky byly jen velmi malé. Sedmé místo si vystřílel Josef Jeremiáš (LOSTR Louny) a trojici našich doplnil Zdeněk Karfík (LOSTR Louny) na 10. místě.

Ve vzduchové pušce obsadili čeští zástupci 7., 9. a 11. místo a byli to Radislav Jirman (důchodce ČD), Václav Jasný (ČD DKV Olomouc) a Petr Holeňa (SŽDC SDC Zlín).

Třípolohový závod 3x20 v malorážné pušce na 50 metrů se nejlépe povedl Petru Nádeníkovi (ČD ROC Plzeň), jemuž v konečném součtu patřilo 6. místo, osmý byl Vojtěch Jirman (ČD Cargo PJ Česká Třebová), následován na místě devátém Pavlem Kojzarem (ČD ROC Plzeň).

Po sečtení všech nástřelů jednotlivců do soutěže družstev (podle zemí) jsme skončili na bronzové příčce za reprezentanty Německa a Švýcarska, čtvrtí pak byli Belgičané.

Velká pochvala a dík patří také našim trenérům – Vladimíru Tesařovi a Šárce Kučerové, kteří se o nás obětavě starali, byli všem nápomocni a přispěli tak k hladkému průběhu závodu. A chvála patří i pořadatelům, kteří vše zvládli na jedničku a kromě uspořádání soutěže samotné, krásného ubytování a skvělého jídla, zařadili do programu mistrovství také velmi zajímavou prohlídku bojového opevnění „Raversyde Atlantikwall“ na pobřeží.

V roce 2019 by pořádání RM USIC mělo připadnout Dánsku a tak už teď začínáme trénovat na novou sezónu, protože domácí kvalifikační soutěže nás čekají už brzy.
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 31.10.2018
 • 73 zobrazení
martulka-bhckv
MČR železničářů ve sportovní střelbě z kulových zbraní se konalo 22. a 23.6.2018 v Plzni. Střílely se dva závody, oba na střelnici na Košutce. Výsledky se sčítaly do jednoho konečného. Soutěžilo se ve střelbě ze sportovní pistole (SP 30+30) na 25 metrů a libovolné malorážné pušky (LM 3x20) na 50 metrů. Oproti spojené pražské a plzeňské oblasti, která se zde konala před měsícem, kdy bylo příjemně teplé počasí, střelce potrápila zima (12 °C) a studený vítr.

Výsledky MČR v kulových disciplínách :

Sportovní pistole SP 30+30
1. Josef Jeremiáš
2. Bc. Martina Boháčková
3. Zdeněk Karfík

Libovolná malorážka (puška) LM 3x20
1. Pavel Kojzar
2. Ing. Petr Nádeník
3. Radislav Jirman

Na základě výsledků z tohoto MČR a dříve konaného MČR ve střelbě ze vzduchových zbraní, byla vytvořena nominace na regionální mistrovství USIC, které se bude konat na podzim 19. – 21.října 2018 v Belgii v Nieuwpoortu. Každé ze čtyř disciplín se účastní tříčlenné národní družstvo a zároveň je každý zařazen do soutěže jednotlivců.

Nominace :
Trenéři:
Tesař Vladimír (ČD – DKV Praha - PJ Děčín)
Kučerová Šárka (ČD Cargo, PP Děčín)

Závodníci:
- malorážná pistole SP 30+30
Bc. Boháčková Martina (SŽDC – OŘ Ústí n L, PO Děčín)
Jeremiáš Josef (LEGIOS Louny)
Karfík Zdeněk (LEGIOS Louny)

- malorážná puška LM 3x20
Kojzar Pavel (ČD – ROC Plzeň)
Ing Nádeník Petr (ČD – ROC Plzeň)
Jirman Vojtěch (ČD Cargo – PJ Č. T. - PP Meziměstí)

- vzduchová pistole VzPi 60
Plíšek Miloslav (ČD – DKV Praha)
Bechyně Petr (DP hl. m. Prahy, člen OSŽ)
Lanc Jiří (ČD Cargo – důchodce)

- vzduchová puška VzPu 60
Jasný Václav (ČD – DKV Ol – PJ V. Meziříčí)
Jirman Radislav (ČD – důchodce)
Holeňa Petr (SŽDC – OŘ Olomouc)

Všem přejeme na USICu přesnou mušku !
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 30.10.2018
 • 66 zobrazení
jhenribox
Fotodokumentace k RC modelům, které byly amatérsky vyrobeny v letech 1971 - 1977. Jaguar E - Type byl zhotoven cca v roce 1988 - 9. Všechny modely mají duralové šasi, pohon elektromotorem, mají diferenciál a poháněnu zadní nápravu. Pouze model Porsche 911 je sestaven ze stavebnice Tamiya. Byl to dárek od otce k mým 18. narozeninám. To bylo v roce 1973. Tento model mne také inspiroval jak lze duralem zajistit pružení podvozku a jak lze přichytit karoserii na šasi. S modely jsem pak ještě pokračoval v letech 2003 - 2005. To byly ale modely 1:24 a 1:10, lexanové kastle a šasi X-Rax s náhonem na všechna kola. Ale to již nejsou vintage modely. Tento model jsem v roce 2003 oprášil a jezdil s ním rekreačně s několika kamarády závody.
Kategorie: koníčkyzábava
více  Zavřít popis alba 
 • 25.10.2018
 • 54 zobrazení
partacihvozdna
Rok utekl jako voda.... Další září a nový školní rok 2018-2019.... Vyrážíme se "seznámit" :-)
Naše cesta s bandou Parťáků tentokrát míří na Prostřední Bečvu do Školy v přírodě.
Pátek bude krátký, ale i tak určitě plný zážitků a srandy. Bereme batohy na záda a z autobusu se rozprchneme do svých pokojů, kde strávíme dvě noci a dva dny s kamarády. ....to je totiž na tom to nejlepší.....lumpárny, smích a řádění s kámoši.
Po večeři si dáme na zahřátí pár her v jídelně, přihodíme mikiny, přezujeme boty a jde se do stmívající zahrady. Oheň už plápolá a zase bychom to nebyli my, abychom se neprošli lehkou noční stezkou podle bludiček. Topinky na ohni, pár písniček a kdo chce může do pelíšku.
Ranní rozcvička s hudbou, snídaně a měníme plán, protože na okna klepou kapky deště. My zůstáváme uvnitř a je tu lokomoční závod dvojic. Tím strávíme celé dopoledne a mezitím se venku vyklube mezi mraky sluníčko a odpoledne se může ven.
Oběd, chvilka klidu a spočnutí. Klidu.....nevěřte tomu! :-)
Odpoledne budeme cestovat po přístavech světa. Super hra po trojicích a se zapojením rychlosti, logiky a přemýšlení se Parťákům moc líbí. Cestujeme po všech světadílech a nakupujeme suroviny.
Svačinka a malá procházka na dětské hřiště a za kofolou nám doplnila pohodové odpoledne venku.
Večeře, spočnutí nožek a je tu discotéka. Vrtění zadkem, hry s balonky a tuc tuc....nám završí dlouhý sobotní den.
Tak šup do sprchy a do svých pokojů.....tento večer neměl konec......energie u malých Parťáků nabírala na otáčkách.....Škola v přírodě na Prostřední Bečvě ztichla hluboko po půlnoci. :-)
Za to ráno......nikomu se nechtělo z postelí....tak šup a ven na rozcvičku.
Po snídani jsme se vydali pochytat do lesíku všechny bandity.
Letošní rok je kulatý pro Parťáky. A tak konečně, nám do ruky přistáli pytlíky s kuličkami a mohly jsme si zkusit kuličkohranní. Chytlo to malé i velké. Každý si vybral pravidla, podle kterých chce hrát a jelo se....tedy kutálelo.
Po obědě jsme si sbalili všechny věci, rychlý AZ kvíz v jídelně a šlo se pokračovat s kuličkami.....šup do důlků.
Autobus je tu a my musíme chtě nechtě vyrazit k domovu.
Loučíme se tradičně na "Karláku" diplomy, odměnou a jedlým parťáckým papírem.....
....a ŠUPY DUPY! DOMŮ HUPY!
více  Zavřít popis alba 
 • 22.10.2018
 • 203 zobrazení
skradbuza
Tradiční plavecké závody v Plzni pořádané od roku 1977 se letos plavali již po čtyřicáté (mimo roku 1991).
Letošní ročník ozdobil svojí účastí český reprezentant v plavání Jan Micka, kterému se podařilo zaplavat již potřetí rekord závodu jehož nová hodnota je 15:00,98.
Fotogalerie pana Václava Čermáka: https://www.rajce.net/a15568092
více  Zavřít popis alba 
 • 21.10.2018
 • 51 zobrazení
Reklama