Hledání: knihovna

Pro dotaz knihovna jsme našli 14 169 výsledků.
AKCE -40 % s kódem
Den dětí se
40% slevou

Pořiďte pexeso
jen za 149 Kč.
Kód: 40NaPexeso
Den dětí
knihovnakoprivnice
V pořadí již čtvrtá výstava patchworku byla přichystána na březen a duben ke zhlédnutí v naší knihovně. Uskutečnila se pouze její vernisáž. V důsledku koronavirové pandemie a uzavření knihoven byla výstava bohužel zrušena. Čítárna knihovny v kulturním domě, 11. března 2020.
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 16 zobrazení
knihovnakoprivnice
Ve středu 11. března v podvečer proběhla v čítárně knihovny vernisáž výstavy Patchwork. Své výrobky vystavilo deset účastnic z minulých kurzů patchworku. Zpěvem a hrou na kytaru zpestřila vernisáž paní Vladislava Strnadová. Čítárna knihovny v kulturním domě, 11. března 2020.
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 22 zobrazení
knihovnakoprivnice
Beseda o komiksu pro žáky 7.B ZŠ Alšova a 6. třídy ZŠ sv. Zdislavy. Dětské oddělení knihovny v kulturním domě, 10. března 2020.
více  Zavřít popis alba 
 • minulý pátek
 • 16 zobrazení
duchodcivresina
trasa směr myslivna Poruba
více  Zavřít popis alba 
 • minulou středu
 • 15 zobrazení
321919
Arcibiskupský zámek postavený ve slohu raného baroka a k němu přiléhající Podzámecká zahrada a Květná zahrada jsou nejvýznamnějšími památkami Kroměříže a patří ke klenotům Moravy. V roce 1995 byl celý komplex zařazen mezi národní kulturní památky. V roce 1998 byl slavnostně zapsán na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Zámek byl majetkem olomouckých biskupů a arcibiskupů, kterým sloužil jako reprezentační sídlo. Vznikl v letech 1496 – 1554 přestavbou původního hradu. Dominantu zámku i celé Kroměříže představuje 84 metrů vysoká věž, jejíž součástí je čtyřboká hranolová obranná věž – pozůstatek biskupského hradu.

Po dva víkendové dny byla zcela výjimečná a neopakovatelná příležitost prohlédnout si téměř celý zámek z jiného úhlu pohledu, než je obvyklé. Prohlídková trasa vedla přes reprezentační sály, obrazovou galerii, Manský sál, Starou knihovnu, ochoz zámecké věže a ukončena byla na zámeckém nádvoří. Bonusem akce bylo, že se příchozí mohli seznámit rovnou se čtyřmi návštěvnickými okruhy za cenu jednoho. Fotografování v interiéch zámku bylo hodně omezené, proto připojuji pro představu i pár obrázků z internetu.
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • minulé úterý
 • 27 zobrazení
svazturistuzusti
Trasa-Kralupy n.V-Hostibejk-zamek Nelahozeves-Nelahozeves žst.- 8.Km
Foto Dana a Tomáš.
Malebný zámek patří mezi nejvýznamnější pozdně renesanční sídla v Čechách. Jeho výstavbu započal královský
poradce Florián Gryspek z Gryspachu roku 1553 a v úsilí pokračovali jeho potomci. V roce 1623 se majitelkou zámku stala Polyxena z Lobkowicz a prakticky od té doby dodnes je objekt v majetku tohoto rodu.Zámek je trojkřídlá budova se čtvercovým dvorem a originální renesanční štukovou výzdobou. Nachází se v něm jedna z největších rodových sbírek umění ve střední Evropě. Prohlédnout si můžete stálou expozici přibližující způsob života vlivné šlechtické rodiny.Zajímavostí je, že se zde také nachází největší soukromá knihovna v Čechách, která však není veřejnosti přístupná.
více  Zavřít popis alba 
 • 14.5.2020
 • 78 zobrazení
medvjed
1 komentář
 • 14.5.2020
 • 18 zobrazení
vokr
Prohlídka Pergamonu, nádherný Trajánův chrám, nejstrmější divadlo antického světa s nádherným výhledem a zbytky druhé největší knihovny antického světa. Dále antické lázeňské centrum Aesclepion s tunelem zdraví a řadou zařízení pro lázeňské procedury.
více  Zavřít popis alba 
 • 3.5.2020
 • 28 zobrazení
toulkyjendy
Ve své knihovně jsem náhodou narazil na Máj a bylo rozhodnuto, prvomájový výlet umístím do oblíbeného místa Karla Hynka Máchy mezi Bezděz a Doksy.
více  Zavřít popis alba 
 • 2.5.2020
 • 39 zobrazení
hanakzhor
Vzpomínkové toulání městem v údolí řeky Desné, bráně do Hrubého Jeseníku. Ves na Moravské stezce byla kolem r. 1180 ve vlastnictví Zdeňka Ralska z Valdštejna. Jeho synové r. 1230 ve vsi, již povýšené na město založili dominikánský klášter. Dominikáni ve městě zřídili řádový dům pro osm mnichů, který byl i s městem zničen za války mezi syny krále Přemysla Otakara I. Kolem r. 1250 došlo k nové výstavbě města podle plánu, které si vnitřní město zachovalo dodnes. Za nového osídlování v letech 1269-76 dostalo město jméno Schön Berg. R. 1286 byl olomouckým biskupem Janem obnoven dominkánský klášter. Konvent byl r. 1293 znovu osázen čtyřiceti duchovními. Markrabě Karel propůjčil v r. 1340 pánům z Lipé, majitelům panství, horní právo pro jejich statky v Šumperku, Branné a Žampachu. R. 1391 markrabě Jošt udělil městu a jeho 16 vesnicím četná privilégia, která Šumperk postavila na úroveň královských měst. Hrad v Šumperku se poprvé připomíná r. 1447 spolu s válečníkem Bernardem z Cimburka. Za Jiřího Tunkla staršího z Brníčka v letech 1464-80 byly na hradě provedeny pozdně gotické úpravy. Po změnách majitelů panství převzal r. 1496 dluhy, vázané na Šumperk, Petr ze Žerotína a posléze v r. 1504 panství přešlo do vlastnictví pánů ze Žerotína. Petr ze Žerotína vytvořil přestavbou hradu s napojením na městské hradby, souvislou obrannou zástavbu. Před r. 1569 Žerotínové hrad přestavěli na renesanční zámek. Po požáru v r. 1669 byl zámek obnoven, ale město, které se r. 1562 vykoupilo z poddanství, do kterého se opět dostalo na čas po Bílé hoře, jej využívalo především k hospodářským účelům. V letech 1840-80 byl postupně přestavován pro účely školy. Po Bílé hoře bylo období násilné rekatolizace a germanizace a jako správci města byli dosazeni Lichtenštejnové, kteří zde byli až do r. 1848. V 16. stol. poměrně silná židovská obec, byla v r. 1585 vykázaná z města. Většina židů se usadila v židovské obci v Úsově. V 17. stol. proběhly na šumpersku čarodějnické procesy, za nichž bylo popraveno 25 osob, mezi nimi i purkmistr Sattler a děkan Lautner. Pamětní deska je na budově fary. V r. 1481 založený cech soukeníků byl po zprůmyslnění soukenictví v 18. stol. zrušen. Při rozvíjejícím plátenictví byla v r. 1785 založena barokní Klapperothova manufaktura na manšestr, později byly založeny další textilní továrny, ale i strojírenské továrny a na zpracování dřeva. Ve městě se dochovaly zbytky městského opevnění a řada církevních, světských a historických památek. Z církevních památek gotický farní kostel sv. Jana Křtitele ze 14. stol. po úpravách v 17. a 18. stol. Klášter dominikánů z r. 1293, později upraven na kasárna a školu. Klášterní barokní kostel Zvěstování P. Marie z r. 1686. Secesní kostel sv. Jana Evangelisty z poč. 20. stol., nový kostel sv. Ducha z let 1993-08 v řeckém stylu a novogotický evangelický kostel z let 1869-74. Barokní architekturu reprezentuje hřbitovní kostel sv. Barbory z let 1753-55. Hodnotný barokní morový sloup z r. 1719. Na náměstí je mohutná, původně renesanční, po úpravě v r. 1911 pseudoslohová radnice. Na náměstí je několik cenných rokokových, klasicistních a empírových domů. V barokním Geschaderově domě byl zřízen Evropský dům setkávání, v němž je i expozice o čarodějnických procesech. Divadlo z r. 1902 vyhořelo v r. 1994 a obnoveno r. 2000. Vlastivědné muzeum v Šumperku je umístěno v bývalém Terschově dvoře, který koupil v 70. letech 19. stol. ředitel sobotínských železáren, který pověřil vídeňského architekta Moritze Hinträgera, aby přestavěl panský dům v severním křídle dvora na reprezentativní sídlo. Přestavba na velkolepou novorenesanční vilu palácového typu, inspirovanou francouzskou architekturou, byla dokončena až za Karla Chiariho, který dal areálu název Pavlinin dvůr. Ve vile Doris je umístěn Dům dětí a mládeže, v Siegelově vile knihovna, v místní části Temenice se nachází Temenická tvrz a na vrchu Háj dřevěná rozhledna na kamenné podezdívce. Po městě je řada soch a plastik různých světců a význačných osobností a také bronzových soch (Matka s dítětem, Lavíčka vzkazů atd.) šumperské rodačky Lea Vivot (1948), česko-kanadské sochařky původním jménem Drahomíra Hekelová. Rodákem je také Aleš Valenta, olympijský vítěz v akrobatickém lyžování a další. Na průmyslové škole zde študoval Jan Zajíc, který se v Praze dne 25. 1. 1969 upálil na protest proti sovětské okupaci v srpnu 1968-na škole je pamětní deska. Severně od města jsou v romantické krajině Městské skály se skalními útvary a také významné lázně se zámkem Velké Losiny. Jižně jsou menší lázně Bludov, také se zámkem. Na pohlednicích si můžeme prohlédnout město a jeho okolí v průběhu jednoho století.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.4.2020
 • 19 zobrazení
ok-mtrnavka
 • 29.4.2020
 • 10 zobrazení
tridaholeckova
Zde si můžete prohlédnout knihy svých spolužáků, v případě zájmu, se obraťte na mě (paní učitelku).
více  Zavřít popis alba 
13 komentářů
 • 29.4.2020
 • 31 zobrazení
zssvzabreh
Žáci naší školy mají možnost využívat Otevřenou knihovnu ve 2. patře.
Knihy pro domácí čtení si mohou půjčovat každou středu o velké přestávce.
Knihy zapůjčí paní asistentka Hana Urbanová.
I během přestávek si žáci mohou půjčit knihy, které jsou volně přístupné, poté zase vrátí do knihovny.
více  Zavřít popis alba 
 • 22.4.2020
 • 17 zobrazení
hanakzhor
Vzpomínkové toulání městem ve Svitavské pahorkatině na důležité obchodní cestě z Prahy do Olomouce. První zprávy o osadě na tzv. Trstěnické stezce při brodu přes Svitavu je z poloviny 12. stol. Osada pojmenovaná po řece Svitavě (čistá, průzračná) je z r. 1200, kdy byli povolání také osídlenci z Německa. Dlouhou dobu byla předmětem sporu mezi litomyšlským premonstrátským klášterem a olomouckým biskupstvím, kterému nakonec náležela dlouhá staletí. V r. 1256 byla obec olomouckým biskupem Brunem povýšena na město. Ke konci 14. stol. bylo město opevněno hradbami se třemi branami, Horní, Prosgtřední tzv. Lanškrounskou a Dolní - Brněnskou, z té doby se zachovaly části hradeb a bašta. Pro svoji strategickou polohu na průchodu z Čech na Moravu bylo město často napadáno procházejícími vojsky, jak husitskými, tak za 30leté války, napoleonskými i pruskými. V r. 1800 zde nocoval ruský generál Suvorov. V r. 1866 se tu odehrála menší bitva. K rozvoji města a vybudování textilního průmyslu přispělo především vybudování železnice Praha-Česká Třebová-Brno a Vídeň. Svitavy dostaly přezdívku moravský Manchester. Po mnichovském diktátu bylo město odtrženo od ČSR a v jeho válečném průmyslu se zde vyráběly součástky pro rakety V1 a V2, nasazením několika tisíc cizinců, zejména Francouzů. Střed města si zachoval středověký ráz, ve středu s prodlouhlým náměstím s historickými domy, převážně renesančního původu s podloubími. Renesanční radnice z r. 1538, byla v letech 1781-87 po požáru barokně upravena a dostala osmibokou věž. V sousedství radnice je renesanční dům U mořenínů z r. 1590, ve kterém v r. 1776 přenocoval císař František II., využíván jako dům purkmistrů, do r. 1927 zájezdní hostinec, v současné době Infocentrum. Mariánský sloup je z r. 1703. Ottendorferův dům s koncertním sálem, původně knihovna z let 1891-92, po Vídni druhá největší v Rakousku-Uhersku, byla opravena v letech 1989-92. Občan města O. Ottendorfer musel po porážce revoluce r. 1848 uprchnout do Ameriky a finančně potom podporoval své rodné město. Novoklasicistní Langrova vila z let 1890-92 je od r. 1933 užívána jako radnice. Městské muzeum s galerií v bývalé vile Maxe Budiga, bylo založeno r. 1947. Ve Svitavách je první muzeum pohlednic v ČR. Romanský kostel Navštívení Panny Marie byl v r. 1781 barokně přestavěn a opraven v letech 1993-94. Romanský kostel sv. Jiljí z původní osady je nyní hřbitovní kostel po barokní úpravě z let 1679-1683. u něj kostnice z r. 1646. V místní části Čtyřicet Lánů stojí novogotický kostel sv. Josefa s klášterem redemptoristů z let 1894-96, nyní nemocnice. Významnou památkou je barokní sloup Nejsvětější Trojice z r. 1734, přenesen r. 1988 z části Moravský Lačnov. Reálna škola je z r. 1897. Barokní sochy sv. Jana Sarkandra, sv. Jana Nepomuckého a Piety jsou z počátku 18. stol. Barokní kašna se sochou sv. Floriána je z r. 1783. Sochy Mateřské lásky z r. 1893, J. W. Goetha z r. 1932 a Osvobození z r. 1948. Svitavy jsou rodištěm hrdiny oscarového filmu Schindlerův seznam, podnikatele Oskara Schindlera (1908-1974), zachránce více jak 1200 Židů před deportací za 2. světové války. Pamětní deska je z r. 1994. Na pohlednicích si můžeme prohlédnout město a jeho okolí v průběhu několika desetiletí.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 20.4.2020
 • 28 zobrazení
ilonka1205
více  Zavřít popis alba 
 • 16.4.2020
 • 23 zobrazení
hanakzhor
Vzpomínkové toulání městem s hradem, městem proslulým výrobou motocyklů ČZ a jeho okolím. V místě kde byly nalezeny zbytky keltského osídlení a rýžování zlata byl v letech 1220-35 rodem Bavorů postaven vodní hrad. V r. 1235 je zmiňovaný jako majitel hradu Bavor I. s přízviskem ze Strakonic. R. 1243 byla část hradu postoupena johanitům, kteří hrad v letech 1260-80 rozšířili o nový palác (dnes historické muzeum), kolem r. 1280 o křížovou chodbu a kolem r. 1300 o věž zvanou Rumpál, knížecí románský palác a hradní kostel sv. Prokopa s věží. Pod hradem vzniklo sídliště v r. 1367 povýšené na město, rozdělené na dvě opevněné části, Horní na levém břehu s dnešním Velkým náměstím a Dolní s dnešním Palackého náměstím. Za husitských válek v r. 1420 Žižka dobyl město, ale hrad obléhání odolal. V r. 1421 do Strakonic z Prahy přesídlil generální převor české provincie johanitů a ti hrad opět rošířili o obytné křídlo komturů a věž Jelenku. Do Prahy se vrátili r. 1694, ale hrad drželi až do r. 1925. R. 1715 byla ještě přistavěna velkopřevorská rezidence. V 17. stol. bylo město poškozeno válkymi a požáry. Od 19. stol. vznikla ve městě manufakturní výroba punčoch. V r. 1812 založil W. Fürth výrobu pletených čepic a orientálních féz, nyní Fezko a v r. 1919 Jihočeská zbrojovka, která později přešla na výrobu motorových kol a motocyklů. V provozu je i bývalý měšťanský pivovar založený v r. 1649. Přes různé pohromy, které město postihly zůstalo ve městě hodně středověkých památek. Zachován zůstal kostel sv. Markéty ze 14. stol., nově postavený v letech 1580-83, kostel sv. Václava ze 13. stol., přestavěný v letech 1720-30 na hřbitovní kostel. Původní špitální kaple sv. Martina z r. 1685 a kaple sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. V Rennerových sadech je empírový gloriet
z r. 1837. Středověké masné krámy ze 13. stol., přestavěné v r. 1641. Do krámů se vstupuje bránou s reliéfní výzdobou znázorňující porážku býka. Židovskou obec připomíná bývalé ghetto z 16. stol., židovský hřbitov ze 17. stol. a synagoga z r. 1860. Na Palackého náměstí je mariánský sloup z let. 1730-40. Bývalá radnice je z r. 1820. Pseudorenesanční radnice z r. 1903 je zdobená sgrafity podle kartonů Mikoláše Alše a secesní budova Městské záložny z r. 1906, malbami Josefa Boháčka. V městské části Podsrp je poutní místo s barokním kostelem Panny Marie Bolestné z let 1771-74 s barokní farou. Ve Strakonicích se narodil vědec a spisovatel František Ladislav Čelakovský (1799-1852), sběratel a překladatel slovanských přísloví a lidových písní, nad řekou má pomník. Loutkař Josef Skupa(1892-1957) má pamětní desku na náměstí, pěvec Ladislav Mráz (1923-62), Josef Šmininger (1801-52), buditel a zakladatel strakonické knihovny, režisér Zdeněk Troška (1953) a také Ing. Pavel Pavel (1957), technik a experimentální archeolog, jeho činnost připomínají na břehu repliky sochy moai z Velikonočního ostrova a kamenné brány Stonehenge a na kruhovém objezdu obří dudy. Strakonice jsou dějiště tradičního dudáckého festivalu, na Velkém náměstí stojí bronzová socha dudáka. Na pohlednicích si můžeme prohlédnout město a jeho okolí v průběhu několika desítek let.
více  Zavřít popis alba 
 • 12.4.2020
 • 16 zobrazení
knihovna-jince
Letos bohužel bez přičinění malých tvořílků - čtenářů knihovny.
více  Zavřít popis alba 
 • 9.4.2020
 • 16 zobrazení
Reklama