Title

August 2022

Description

Počas mesiaca august sa na hrad vynášalo vápno, piesok, kameň, murovacie malty a neustále sa hasilo vápno. Murárske práce pokračovali v škárovaní a konzervácií juţnej steny zadného paláca, škárovaní západnej bránovej steny predného paláca na ktorej bola začatá aj konzervácia poškodenej koruny. Počas mesiaca bolo rozobraté lešenie a podporné konštrukcie v obnovenej bráne. Nadstavba lešenia bola realizovaná na západnej obvodovej stene, kde sa konzervovala poškodená koruna. V priestore stredného paláca boli začaté murárske práce v nadmurovaní obvodovej hradby paláca. V priestore stredného a horného paláca bola odstránená náletová vegetácia.

Period

Statistics

  • 63 photos
  • 0 likes

Settings

Report album
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
August 2022
Comments Add