Soutěžte o zájezdy do Norska a Švédska v celkové hodnotě více než 50 000 Kč! 

soutěže | fotografická soutěž k Majálesu 2014 pátek 25. 4. 2014 - sobota 31. 5. 2014 

Přihlášená alba

Výsledky soutěže

Informace o soutěži

Největší foto a video album Rajče.net ve spolupráci s cestovní kanceláří Mundo uvádějí fotografickou soutěž na téma "JAK TRÁVÍTE ČAS S KAMARÁDY" o tři třítýdenní zájezdy do Norska a Švédska.

 

Jak se zúčastnit

  • vyberte svou nejlepší fotografii na téma: JAK TRÁVÍTE ČAS S KAMARÁDY
  • přiřaďte jedno fotoalbum do kategorie "Soutěž: Majáles zájezd 2014"
  • vaše fotografie budou zařazeny do hlasování veřejnosti, které probíhá přímo na stránkách Rajče.net

 

Jak hlasovat

  • v termínu od pondělí 12. 5. do neděle 25. 5. 2014 klikněte u příslušného fotoalba na "hlasovat"
  • každý může dát 1 hlas každému albu, které je přihlášeno do soutěže, to znamená, že můžete hlasovat pro více alb. Pokud chcete hlas albu zase odebrat, stačí kliknout na tlačítko "zrušit hlasování"

 

Trvání soutěže

  • 25. 4. 2014 – 11. 5. 2014 – vkládání soutěžních fotografií na stránky Rajče.net
  • 12. 5. 2014 – 25. 5. 2014 – veřejné hlasování o nejlepší fotografie
  • 26. 5. - 31. 5. 2014 – zveřejnění vítezných fotografií

 

Vítězové a ceny

 

1. místo: Zájezd pro 1 osobu do Norska a Švédska od CK Mundo v termínu 10. - 27. července 2014.  Během naší cesty uvidíme nezměrné rozlohy severské tajgy, lesotundry a tundry, průzračně čistá jezera a peřejnaté skandinávské řeky. Navštívíme nejsevernější místo Evropy - mys Nordkapp, špičaté souostroví Lofoty, severské národní parky, ale i města a kulturní památky a na závěr kosmopolitní švédský Stockholm.  Program zájezdu.

2. místo: Zájezd pro 1 osobu do Norska a Švédska od CK Mundo v termínu 10. - 27. července 2014

3. místo: Zájezd pro 1 osobu do Norska a Švédska od CK Mundo v termínu 10. - 27. července 2014

 

Cestovní kancelář Mundo se zaměřuje na aktivní dovolenou. Putování přírodou, poznání památek, přechody pohoří, pohodoví průvodci, prima parta, podvečerní party, posezení, popíjení a především perfektní prázdniny! CK se specializuje na mladé, věkem a/nebo duchem a nabídka je určena pro všechny zájemce, kteří chtějí během dovolené nejen odpočívat, ale také poznat krásy hor, horských luk a řek, a kteří se chtějí během cestování cítit jako v partě kamarádů. Že nejraději nasadíte pohorky a vydáte se na hřebenovou túru, zakryjete šátkem ramena a vstoupíte do posvátné mešity v Maroku, probouzíte se s ranním sluncem na Islandu nebo sedíte v zaprášeném džípu a sledujete lvy v Tanzanii? Pak jste pravým Mundo cestovatelem. Vydejte se s CK Mundo a cestujte LEVNĚ V PARTĚ MLADÝCH LIDÍ.

Lahůdkou nabídky jsou netradiční destinace, za které jmenujme Východní Turecko, Albánii, Krym, Arménii nebo Gruzii, vydat se však můžete také na osvědčená místa, jako jsou Irsko, Korsika, Norsko nebo Maroko. Sportovní nadšence potěší nabídka cyklozájezdů nebo horských specialit – Dolomity a Slovinsko. Pro ty ještě dobrodružnější cestovatele jsou pak připraveny daleké cesty – magický Island, větrem ošlehaná Patagonie nebo dobrodružná Tanzanie – safari a Zanzibar. Hravě si poradíme také se zájezdy na míru do celého světa a nově také pořádáme zajímavá cestovatelská promítání. Podívejte se na ně a nechte se inspirovat. CK Mundo - MOJE ÚPLNĚ NEJLEPŠÍ DOVOLENÁ. OPRAVDU!

 

Pravidla soutěže

1.      Soutěž probíhá od pátku 25. 4. 2014 do soboty 31. 5. 2014.

2.      V soutěži je hodnoceno celé fotoalbum (počet fotografií v albu není omezen) a videoalbum.

3.      Soutěžní fotoalbum nebo videoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "Soutěž: Majáles zájezd 2014"Do soutěže je možné zařadit pouze fotografie na téma "Jak trávíte čas s kamarády"

4.      Jeden uživatel může přihlásit pouze jedno foto nebo videoalbum.

5.      Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net, k jejichž dodržování se účastník soutěže zavazuje vstupem do soutěže.

6.      Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.

7.      Fotoalbum nebo videoalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografií, který musí být na vyžádání schopen zaslat jejich originál.

8.      Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování návštěvníků webových stránek Rajče.net, které bude probíhat od 12. 5. do 25. 5. 2014.

9.      Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací e-mailové adresy daného soutěžícího. Tento e-mail musí být platným e-mailem. Výherci soutěže jsou povinni potvrdit zpět vyrozumění o výhře a informaci o jejím převzetí. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího resp. nedojde ke zpětnému potvrzení výhry bude výherce ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.

10.  Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich vystavení na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby Rajce.net.

11.  Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.

12.  Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.

13.  Organizátorem soutěže jsou společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA"). Ceny do soutěže věnuje a předá výhercům cestovní kancelář Mundo.

14.  Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.

15.  Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.

16.  Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

17.  V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.