NESTLÉ LifeInLine Tour

soutěže | 5. ročník inline bruslení pro každého | pondělí 11. 5. 2009 - neděle 28. 6. 2009


Přihlášené fotografie


Nestlé LifeInLine Tour je největším středoevropským seriálem v in-line bruslení, letos navštíví 12 měst v Česku a na Slovensku. Už pátý rok v řadě za sebou nabízí rodinný festival in-line bruslení pro každého, symbiózu vrcholového, výkonnostního i fitness sportu a pohodovou přátelskou show, do níž se každý může aktivně zapojit. Přijeďte si zabruslit a k bruslím přibalte i fotoaparát! Pošlete nám nejlepší fotografie z jednotlivých závodů (Hradec Králové, Praha, České Budějovice, Ostrava a Brno) a získejte kolečkové brusle v hodnotě 5 000 Kč od firmy K2. Informace o jednotlivých termínech konání, místech a závodech najdete na www.lifeinline.cz.

Ceny

vítěz soutěže získá kolečkové brusle od firmy K2 v hodnotě 5000,- Kč

K2 ETU K2 MAIA

 

Města

10. 5. 2009 Hradec Králové

17. 5. 2009 Praha

31. 5. 2009 České Budějovice

7. 6. 2009 Ostrava

14. 6. 2009 Brno

Pravidla soutěže (stručně)

Od 10. 5. do 14. 6. proběhne v rámci LifeInLine Tour v České republice 5 závodů. Z každého města pošlete fotografii ze závodu do soutěže a přiřadťe příslušnou kategorii. Hlasování bude probíhat od pondělí 22. 6. do neděle 28. 6.

 

Jak umisťovat soutěžní alba na web?

  • pokud ještě nemáte účet, tak si ho vytvořte
  • vytvořte fotoalbum
  • přiřaďte fotoalbum do kategorie "*soutěž: LifeinLine 2009" (vyberte příslušnou kategorii podle závodního kola, ze kterého je vaše fotografie)

Jak hlasovat?

  • od pondělí 22. 6. 2009 do neděle 28. 6. 2009 klikněte u příslušného fotoalba na "hlasovat"
  • každý může dát jeden hlas každému albu, které je přihlášeno do soutěže. To znamená, že můžete hlasovat pro více alb. Pokud chcete svůj hlas albu odebrat, stačí kliknout na tlačítko "zrušit hlasování".
LifeInLine Tour

Pravidla soutěže (podrobně)

1.Soutěž probíhá od pondělí 11. 5. 2009 do neděle 28. 6. 2009.

2.Soutěžní fotoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "*soutěž: LifeinLine 2009".

3.Každé album může být zařazeno pouze do jedné soutěže (může mu být přiřazena pouze jedna soutěžní kategorie). Album tedy není možné přihlásit do více soutěží zárověň.

4.Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net.

5.Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.

6.Fotalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie. Autor fotografie také musí zajistit včasné zaslání originálu (v případě výhry) fotky na adresu info@rajce.net nejpozději do 29. 6. 2009.

7.Jeden soutěžící může přihlásit pouze jedno fotoalbum. Přihlášeno do soutěže bude pouze nejdříve vytvořené fotoalbum, ostatní alba téhož soutěžícího budou vyřazena ze soutěže.

8.Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování návštěvníků webových stránek rajce.net.

9.Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací emailové adresy daného soutěžícího. Tato adresa musí být platnou emailovou adresou. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího, bude ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.

10.Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich vystavení na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby Rajče.net.

11.Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.

12.Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.

13.Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA").

14.Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.

15.Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.

16.Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

17.V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.