Soutěž Sport Amatér Foto 2011

soutěže | fotografická soutěž na o nejlepší sportovní snímek| pondělí 15. 8. 2011 - pondělí 24. 10. 2011

 

Přihlášená alba

Výsledky

Výsledky soutěže Sport Amatér Foto 2011.

Důležité upozornění

 

Vážení účastníci Sport Amater fota,

velice vám děkujeme za účast v soutěži Sport Amater foto.
 
Bohužel jsem nuceni oficiální vyhodnocení vybraných fotek odložit na příští týden, vzhledem k onemocnění dvou členů odborné poroty. Přijměte tam prosím naši omluvu. Vyhlášení výsledků Sport Amater Fota 2011 proběhne 4. 11. 2011 prostřednictví webových stránek rajce.net, kde najdete i vítězné fotografie. Ceny budou oficiálně předány v rámci kampaně Žijeme Londýnem, jednotlivé výherce Česká olympijská a.s. předem zkontaktuje osobně.
 
Děkujeme za pochopení
 
Veronika Zemanová 
Česká olympijská a.s.

Informace o soutěži

Český olympijský výbor a Rajče.net vyhlašují soutěž o nejlepší sportovní snímek SPORT AMATÉR FOTO 2011. Nejlepší fotografie budou vystaveny v rámci výstavy projektu Žijeme Londýnem.

Výherci převezmou ceny na vernisáži výstavy Žijeme Londýnem (www.zijemelondynem.cz).

Pravidla soutěže (stručně)

Do soutěže mohou být přihlášeny pouze fotografie se sportovní tématikou (např. sportovní aktivity jako jsou běhání, cyklistika, surfování, lyžování, bruslení, ale také kolektivní sporty jako je fotbal, hokej, volejbal, nohejbal, basketbal, rugby, lakros, atd.).

Jak se zúčastnit

 • vyberte svou nejlepší sportovní fotografii či nejlepší sportovní fotoalbum
 • přiřaďte jedno fotoalbum do kategorie "soutěž: SPORTFOTO"
 • fotoalbum může obsahovat maximálně 3 fotografie
 • vaše fotografie budou zařazeny do hlasování veřejnosti, které probíhá přímo na stránkách Rajče.net, a následně do hlasování odborné poroty
 • v případě výhry a umístění do desátého místa se soutěžící, na základě výzvy organizátora, zavazuje poskytnout snímky v nejvyšší kvalitě. Minimální rozměr fotografie musí být 5 Mpix (tj. přibližně 2800x1800 px).

Jak hlasovat

 • od pondělí 3. října do neděle 16. října 2011 klikněte u příslušného fotoalba na "hlasovat"
 • každý může dát 1 hlas každému albu, které je přihlášeno do soutěže, to znamená, že můžete hlasovat pro více alb. Pokud chcete hlas albu zase odebrat, stačí kliknout na tlačítko "zrušit hlasování"
 • hodnoceno je vždy celé fotoalbum, nikoliv jednotlivé fotky. Hlasováním pro fotoalbum tak lze ocenit jednu vydařenou fotografii v albu nebo celou sadu fotografií v daném album.

 

Trvání soutěže

 • 15. 8. 2011 – 2. 10. 2011 – vkládání soutěžních fotografií na stránky Rajče.net
 • 3. 10. 2011 – 16. 10. 2011 – veřejné hlasování o nejlepší fotografie
 • 17. 10. 2011 – 23. 10. 2011 – hlasování odborné poroty
 • 24. 10. 2011 - vyhlášení a zveřejnění vítězů soutěže

 

Hlasování odborné poroty

Odborná porota stanoví vítězné pořadí 10 fotoalb, která budou oceněna nejpozději do 24. 10. 2011.

Složení poroty:

 • Milan Jirásek – předseda ČOV
 • Alena Kindová – ředitelka Česká olympijská a.s.
 • Pavel Lebeda – profesionální fotograf
 • Rudolf Stáhlich – šéfredaktor časopisu Foto Video
 • Václav Červený – ředitel obchodu s fotografickou a video technikou Oehling CZ
 • Milan Gába – marketingový ředitel společnosti Alpine Pro
 • Veronika Hrušková – marketingová ředitelka společnosti Nutrend D.S.
 • Miroslav Buček - zakladatel Rajče.net

 

Vítězové a ceny

1. místo:

Zboží v hodnotě 25.000,- Kč od společnosti OEHLING CZ s.r.o.

Roční předplatné časopisu Foto Video a drobné reklamní předměty od časopisu Foto Video.

Balíček výrobků v hodnotě 4.000,- Kč od společnosti Nutrend D.S., a.s.

Balíček výrobků v hodnotě 4.000,- Kč od společnosti Alpine Pro, a.s.

Propagační balíček od Rajče.net.

 

2. místo:

Dárkový balíček od Nutrend D.S., a.s.v hodnotě 3.000,- Kč.

Balíček výrobků v hodnotě 3.000,- Kč od společnosti Alpine Pro, a.s.

Roční předplatné časopisu Foto Video a drobné reklamní předměty od časopisu Foto Video.

Propagační balíček od Rajče.net.

 

3. místo:

Dárkový balíček od Nutrend D.S., a.s. v hodnotě 2.000,- Kč.

Balíček výrobků v hodnotě 2.000,- Kč od společnosti Alpine Pro, a.s.

Roční předplatné časopisu Foto Video a drobné reklamní předměty od časopisu Foto Video.

Propagační balíček od Rajče.net.

 

4. místo:

Dárkový balíček od Nutrend D.S., a.s v hodnotě 1.500,- Kč.

Balíček výrobků v hodnotě 1.000,- Kč od společnosti Alpine Pro, a.s.

Drobné reklamní předměty od časopisu Foto Video.

Propagační balíček od Rajče.net.

 

5. místo:

Dárkový balíček od Nutrend D.S., a.s. v hodnotě 1.000,- Kč.

Balíček výrobků v hodnotě 1.000,- Kč od společnosti Alpine Pro, a.s.

Drobné reklamní předměty od časopisu Foto Video.

Propagační balíček od Rajče.net.

 

Pravidla soutěže

 1. Soutěž probíhá od pondělí 15. 8. 2011 do pondělí 24. 10. 2011.
 2. V soutěži jsou hodnocena celá fotoalba. Fotoalbum může obsahovat maximálně tři soutěžní fotografie.
 3. Soutěžní fotoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "*soutěž: SPORTFOTO".
 4. Jeden uživatel může přihlásit pouze jedno fotoalbum. Přihlášeno do soutěže bude pouze nejdříve vytvořené album, ostatní alba jednoho uživatele budou vyřazena ze soutěže.
 5. Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net, k jejichž dodržování se účastník soutěže zavazuje vstupem do soutěže.
 6. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.
 7. Fotoalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál.
 8. Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování návštěvníků webových stránek Rajce.net a na základě hlasování odborné poroty.
 9. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací emailové adresy daného soutěžícího. Tento email musí být platným emailem. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího, bude ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí. Výhry do soutěže vyjma propagačních balíčků Rajče.net dodává Česká olympijská, a.s.
 10. Organizátor neodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastníci berou na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace, včetně omezené možnosti ověření doručení zprávy.
 11. Výherci jsou povinni převzít výhry osobně v místě a čase určeném organizátorem.
 12. V případě výhry a umístění do desátého místa se soutěžící, na základě výzvy organizátora, zavazuje poskytnout snímky v nejvyšší kvalitě. Minimální rozměr fotografie musí být 5 Mpix (tj. přibližně 2800x1800 px).
 13. Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich zpřístupnění na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby rajce.net.
 14. Odesláním fotografie každý účastník:

a) poskytuje organizátorovi v souladu s §12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním této soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“), pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne;

b) poskytuje organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výher v soutěži, za účelem zasílání vzorků výrobků a informací o výrobcích, službách a činnosti organizátora a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, a to na dobu 5 let. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem, zejména agenturami pověřenými zajištěním této soutěže, a aby je organizátor předával též jiným správcům, a to v souladu s § 5 odst. 7 až 10 zákona. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora, a dále práva dle § 21 zákona, tj. zejména právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na informaci o jejich případném zpracovateli a zdroji, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo likvidaci, právo požadovat na správci, aby se zdržel jednání, kterým došlo k porušení jeho práv, aby odstranil vzniklý stav či poskytl omluvu nebo jiné zadostiučinění, právo na peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno účastníkovo právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. V takovém případě má účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi a má za následek vyloučení účastníka z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru(y), je-li doručeno před jejím(ch) předáním účastníkovi;

c) schvaluje tato pravidla a instrukce uvedené na soutěžních dokumentech a přistupuje k nim;

d) poskytuje organizátorovi a dalším subjektům, které se na zajištění této soutěže podílejí, souhlas k bezplatnému zveřejnění svých soutěžních snímků a/nebo jejich částí všemi obvyklými způsoby na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, včetně internetu, bez časového, územního, množstevního a místního omezení, zahrnuje v to právo soutěžní snímky upravit způsobem, který nesnižuje jejich hodnotu, spojit je s jinými díly nebo zařadit do díla souborného, a to ať v souvislosti s propagací této soutěže (včetně budoucích ročníků), organizátora nebo osob na soutěži zúčastněných či pro jiný účel a to bez uvedení autorství. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne;

e) výslovně prohlašuje, že fotografie jsou jeho autorskými díly, poskytnutím souhlasu s jejich užitím dle písm. d) tohoto článku nebudou nijak ohrožena ani porušena práva třetích osob, a zavazuje se organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti organizátorovi;

f) výslovně prohlašuje, že snímky do soutěže poskytuje bezplatně, a je si vědom skutečnosti, že jejich zveřejněním ani použitím v rozsahu, ke kterému dal svůj souhlas, mu nevzniká právo na autorskou ani jinou odměnu;

15. Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.

16. Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.

17. Organizátorem soutěže je společnost Česká olympijská, a.s., Benešovská 6, Praha 10, IČ: 25268708, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 5522 a obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA").

18. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci organizátora.

19. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.

20. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

21. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.