Maturitní tablo roku 2009

soutěže | 3. ročník soutěže o nejoriginálnější maturitní tablo | úterý 5.5.2009 - neděle 31.5.2009


Konečné výsledky, Přihlášená tabla, mapa regionálních příloh MF DNES


MF DNES ve spolupráci s rajce.net připravila soutěž o nejoriginálnější maturitní tablo roku 2009 každého kraje. Tablo, které získá nejvyšší počet hlasů, bude vyhlášeno nejlepším tablem České republiky.

Ceny

 

  1. hlavní cenou je vytištění vítězného tabla v celostátním vydání MF DNES v sobotu 6.6.2009!
  2. regionální vítězové budou otištěni v regionálních přílohách MF DNES v sobotu 6.6.2009!
  3. speciální skupinová cena poroty - den pro celou třídu v lanovém centru s firmou DEN JAK SEN, s.r.o. (podrobnosti dole)

 

Pravidla soutěže (stručně)

1.Pouze letošní tabla - do soutěže mohou být přihlášena pouze maturitní tabla vytvořená v roce 2009

2.Celkový pohled na tablo s informací o soutěži - jedna z fotografí musí být celkový pohled na tablo ve výloze s viditelným "Informačním letákem". (ukázka fotoalba s tablem)

3.Zaslání originálů fotek a informací o škole - z důvodu tisku tabel v novinách a z důvodu kontroly pravosti tabel musí autor vítězných fotografií do 1.6.2009 zaslat na adresu info@rajce.net originály fotek tabel ve výloze a informace o škole (podrobnosti v bodě "Informace pro výherce"), pokud tak neučiní, bude tablo bez milosti vyřazeno a cena postoupena dalšímu v pořadí.

Jak umisťovat tabla na web?

Informační leták

Před vyfocením a umístěním na Rajče můžete k tablu přidat i informační leták, kde lze pro Vaše tablo hlasovat. Informační letáček můžete nalepit na jakékoliv místo na Vašem tablu. Zvýšíte tak šance na výhru.

Verze pro tisk (pdf): vysoký leták, široký leták

Jak hlasovat?

  • od úterý 5.5.2008 do neděle 31.5.2008 klikněte u příslušného fotoalba na "hlasovat"
  • každý může dát jeden hlas každému albu, které je přihlášeno do soutěže. To znamená, že můžete hlasovat pro více alb. Pokud chcete svůj hlas albu odebrat, stačí kliknout na tlačítko "zrušit hlasování".

Popis speciální ceny poroty

Pro vítěze bude připraven program na vysokých lanových překážkách. Průběh programu bude upřesněn na základě místa, kde bude realizován.

Doba trvání je dvě hodiny. Místo si může určit vítěz soutěže. Termín a čas je nutné domluvit s firmou DEN JAK SEN, s.r.o. v dostatečném časovém předstihu.

Místa, kde lze program realizovat: Brno, Bystřice nad Pernštejnem, Harrachov, Karlov pod Pradědem, Olomouc, Ostrava, Praha, Zadov, Železná Ruda.

Odborná porota

Jaroslav Kábele (ředitel iDNES.cz), Miroslav Buček (zelinář), Jiří Borek (zelinář), Jaroslav Malý (technická podpora), Magda Jasinská (cenzorka fotek), Klára Fleková (marketing)

 

 

Informace pro výherce

Protože může být výherce každý, připravte si prosím všichni následující body.

31.5.2009 prosím pozorně sledujte tyto stránky, budou zde zveřejněni vítězové. Pokud vyhrajete, neprodleně (do 1.6.2009) zašlete na adresu info@rajce.net následující podklady:

 

  • informace o škole (název školy, třída, město) + telefonní číslo na prostředníka pro případ nějakých problémů
  • originál fotky zachycující tablo ve výloze kde je vidět "Informační letáček", ve výloze se nesmí zrcadlit okolí tak, aby zastínilo vlastní tablo! Čím lepší fotku pošlete, tím lépe bude v novinách vypadat!
  • originály tří fotek studentů vyobrazených na tablu. (zabrání podvodníkům, kteří si tablo pouze vyfotí ve výloze)

 

 

 

Pravidla soutěže (podrobně)

1. Soutěž probíhá od úterý 5.5. do neděle 31.5.2009.

2. Soutěžní fotoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "*soutěž: tablo roku 2009".

3.Do soutěže budou zařazeny pouze fotografie tabel, fotografií v albu může být více, ale jedna z nich musí být celkový pohled na tablo (ostatní mohou být doplňkové - ukázka fotoalba s tablem)

4.Každé album může být zařazeno pouze do jedné soutěže (může mu být přiřazena pouze jedna soutěžní kategorie). Album tedy není možné přihlásit do více soutěží zárověň.

5.Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net.

6.Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.

7.Fotalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie. Autor fotografie také musí zajistit včasné zaslání originálu fotky (podrobnosti v bodě "Informace pro výherce") na adresu info@rajce.net nejpozději do 1. 6. 2009. Pokud nedostanou noviny originál fotky tabla včas, nemohou jej otisknout a proto bude tablo bez milosti vyřazeno. 22. 5. 2009 navíc proběhne předběžné oslovení potenciálních vítězů za účelem zaslání originálů fotek tabel.

8.Jeden soutěžící může přihlásit pouze jedno fotoalbum. Přihlášeno do soutěže bude pouze nejdříve vytvořené fotoalbum, ostatní alba téhož soutěžícího budou vyřazena ze soutěže.

9.Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování odborné poroty a hlasování návštěvníků webových stránek rajce.net.

10.Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací emailové adresy daného soutěžícího. Tato adresa musí být platnou emailovou adresou. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího, bude ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.

11.Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich vystavení na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby Rajče.net.

12.Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.

13.Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.

14.Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA").

15.Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.

16.Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.

17.Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

18.V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.