Maturitní tablo roku 2013

Hrajte s námi o 40 kartonů míchaného nápoje z piva a poukázky do McDonald's!

soutěže | 7. ročník soutěže o nejoriginálnější maturitní tablo | pondělí 8.4.2013 - pátek 14.6.2013

 

Přihlášená tablamapa regionálních příloh MF DNES

Výsledky soutěže

Hlasování probíhá na www.idnes.cz/tabloroku

 

MF DNES ve spolupráci s rajce.net připravila soutěž o nejoriginálnější maturitní tablo roku 2013 každého kraje. Tablo, které získá nejvyšší počet hlasů, bude vyhlášeno nejlepším tablem České republiky.

Vítěze navíc otiskneme v celostátním deníku MF DNES!

 

Ceny

 

vítězové celostátního kola

          1. místo - poukaz do McDonald's v hodnotě 5.000 Kč

                       - 5x karton míchaného nápoje z piva (1 karton obsahuje 24 ks plechovek o velikosti 0,5 l)

          2. místo - poukaz do McDonald's v hodnotě 5.000 Kč

                        - 4x karton míchaného nápoje z piva

          3. místo - poukaz do McDonald's v hodnotě 5.000 Kč
 
                       - 3x karton míchaného nápoje z piva

 

vítězové krajského kola - vítězové všech krajů získají každý 2x karton míchaného nápoje z piva

 

Pravidla soutěže (stručně)

 1. Pouze letošní tabla - do soutěže mohou být přihlášena pouze maturitní tabla vytvořená v roce 2013
 2. Celkový pohled na tablo s informací o soutěži - jedna z fotografí musí být celkový pohled na tablo ve výloze. (ukázka fotoalba s tablem)
 3. Vyberte tu "nej" fotku a zvolte ji jako hlavní fotku alba

 

Jak zařadit tablo do soutěže?

 

Jak hlasovat?

 

Hlasování bude probíhat dvoukolově na stránce www.idnes.cz/tabloroku. Každý může dát jeden hlas každému albu, které je přihlášeno do soutěže. To znamená, že můžete hlasovat pro více alb. 

 

 

Pravidla soutěže (podrobně)

 1. Soutěž probíhá od pondělí 8. 4. 2013 do úterý 14. 6. 2013.
 2. Soutěžní fotoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "soutěž: tablo roku 2013".
 3. Do soutěže budou zařazeny pouze fotografie tabel, fotografií v albu může být více, ale jedna z nich musí být celkový pohled na tablo (ostatní mohou být doplňkové - ukázka fotoalba s tablem).
 4. Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net.
 5. Vkládat fotografie na Rajče.net můžete od pondělí 8. 4. 2013 do 7. 5. 2013. 
 6. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18-ti let bez omezení státního příslušenství.
 7. Fotalbum může do soutěže poskytnout zástupce třídy, která zobrazené tablo vytvořila. Uživatel, který tablo přihlásí do soutěže, musí mít souhlas od autora fotografií i od všech osob, které se na tablu vyskytují. 
 8. Jeden soutěžící může přihlásit pouze jedno fotoalbum. Přihlášeno do soutěže bude pouze nejdříve vytvořené fotoalbum, ostatní alba téhož soutěžícího budou vyřazena ze soutěže.
 9. Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování  veřejnosti na www.idnes.cz/tabloroku. Hlasovat můžete v první kole od 13. 5. 2013 do 19. 5. o vítěze krajů. Druhé finálové kolo hlasování bude probíhat od 27. 5. do 2. 6. První tři tabla s nejvyšším počtem hlasů budou po druhém kole losování vyhlášeni jako vítězové celostátního kola.
 10. Vyhlášení vítězů proběhne od 3. 6. do 14. 6. 2013 na iDNES.cz a Rajče.net.    
 11. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací emailové adresy daného soutěžícího. Tato adresa musí být platnou emailovou adresou. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího, bude ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.
 12. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich vystavení na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby Rajče.net.
 13. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.
 15. Organizátory soutěže jsou společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA").
 16. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.
 17. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.
 18. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 19. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
Reklama