Hledání

15 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

felipe
 • 1.1.2004
 • 26 zobrazení
 • 0
kamerasammlung
 • prosinec 2014 až květen 2015
 • 22 zobrazení
 • 0
fell1
 • 12.12.2010
 • 135 zobrazení
 • 0
benni
 • podzim 2012
 • 161 zobrazení
 • 0
hanicka2804
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2007 až listopad 2008
 • 143 zobrazení
 • 0
benni
 • prosinec 2010 až únor 2011
 • 139 zobrazení
 • 0
angora
 • 15.3.2009
 • 30 zobrazení
 • 0
jeanvalejean
 • leden 2002 až duben 2013
 • 43 zobrazení
 • 0
coudidlo
Verschiedene Fotos von verschiedlichen Parties, Berlin.
více  Zavřít popis alba 
 • červen 2004 až duben 2008
 • 60 zobrazení
 • 0
enynka
V rámci letošní Bambiriády v Brně vyrostlo v parku na Kraví Hoře malé městečko stanů a stánků neziskových organizací zabývajících se činností s dětmi. Děti si zkusili celou řadu aktivit typických pro výlety a tábory,na pódiu se střídali hasiči, šermíři, policisté-psovodi,majoretky atd.Canisterapie,zastoupená 8 týmy, byla stále v obležení zejména malých dětí s rodiči.
Gemeinnützige Anstalten haben ihre Tätigkeit mit den Kindern vorgestellt und die Kinder haben sich verschiedene Aktivitäten typischen für Ausflüge und Kindercampe versucht.Dort waren auch Feuerwahr, Fechter, Polizisten mit den Hunden, cheers leaders u.a.Unsere 8 hundeterapeutische Teame waren sehr atraktiv besonders für die kleinste Kinder mit den Eltern.
Non-profit making organizations working with children, presented their activities and children tried on. There were firemen, policemen with dogs, swordsmen...Our 8 dogtherapy teams were very attractive especially for little children with their parents.
Kategorie: událostizvířata
více  Zavřít popis alba 
 • 5.6.2009
 • 164 zobrazení
 • 0
dcbl
120. výročí narození své patronky, blahoslavené M. Restituty, oslavila farnost Brno-Lesná společně s farností Brno-Husovice v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Husovicích – v městské čtvrti, kde se tato jediná brněnská světice narodila 1. května 1894. Slavnostní bohoslužbu v neděli 4. května 2014 celebroval brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, koncelebrovalo šest kněží.
Kostel byl zcela zaplněn věřícími z okolí. Slavnosti se zúčastnili také dva poslanci parlamentu ČR, zastupitelé městských čtvrtí a političtí funkcionáři. Ze zahraničí přijeli poutníci z Rakouska a z Německa. Byly to především řádové sestry Františkánky křesťanské lásky, do jejichž mateřince ve Vídni sestra Restituta patřila. Přivedla je generální představená sestra Mag. Hilda Daurer. Početná byla skupina poutníků z Vídně-Brigittenau, vedená svým farářem Mag. Wolfgangem Seyboldem a členové jednoty BRUNA z Vídně a z Bonnu v čele s Dr. Rudolfem Landrockem. Sudetoněmeckou kancelář zastupoval její ředitel Peter Barton z Prahy.
U ambonu se střídala čeština s němčinou, jazyky, jimiž oslavenkyně mluvila. Symbolicky to vyjadřovalo sjednocování různě mluvících národů prostřednictvím katolické církve. Modlitbu Páně zpívalo latinsky celé shromáždění. Na závěr mše svaté požehnal biskup Vojtěch nový obraz bl. Restituty, který pro farnost Lesná vytvořil JUDr. Stanislav Sedláček.
Slavnost byla ukončena v kostele odpoledním koncertem Akademického pěveckého sdružení Moravan, dirigovala Mgr. et BcA. Veronika Hromková.
Text a foto: Karel Pažourek

Den 120. Geburtstag ihrer Patronin, der seligen Maria Restituta feierte die Pfarre Brno-Lesná zusammen mit der Pfarre Brno-Husovice in der Kirche zum Allerheiligsten Herzen Jesu in Husovice – jenem Stadtviertel, in dem die einzige Brünner Heilige am 1. Mai 1894 das Licht der Welt erblickt hatte. Den feierlichen Gottesdienst konzelebrierten Sonntag, den 4. Mai 2014 der Brünner Bischof Vojtěch Cikrle und sechs Priester.
Die Kirche war mit Gläubigen aus der Umgebung ganz gefüllt. An der Feier nahmen auch zwei Abgeordnete des Parlaments der Tschechischen Republik, sowie Vertreter Brünner Stadtbezirke und politische Funktionäre teil. Aus dem Ausland kamen Pilger aus Österreich und Deutschland. Dazu gehörten vor allem Schwestern vom Franziskanerinnenorden der Christlichen Nächstenliebe, zu deren Mutterhaus in Wien Schwester Restituta gehörte. An ihrer Spitze stand die Generalobere Schwester Mag. Hilda Daurer. Eine große Wallfahrergruppe aus Wien-Brigittenau wurde von ihrem Pfarrer Mag. Wolfgang Seybold angeführt, und Mitglieder des Vereines BRUNA aus Wien und Bonn von Dr. Rudolf Landrock. Die Sudetendeutsche Kanzlei vertrat deren Direktor Peter Barton aus Prag.
Vom Ambo aus wurde abwechselnd auf Tschechisch und Deutsch gesprochen, also in jenen Sprachen, die auch die Gefeierte beherrschte. Dies war ein Symbol dafür, wie die Katholische Kirche zur Vereinigung verschiedene Sprachen sprechender Völker beiträgt. Das Gebet des Herrn wurde von allen anwesenden Gläubigen auf Latein gesungen. Nach Beendigung der hl. Messe segnete Bischof Cikrle ein neues Bild der sel. Restituta, welches Dr. iur. Stanislav Sedlaček für die Pfarre Brno-Lesná geschaffen hatte.
Den Abschluss des Festtages bildete ein in der Kirche abgehaltenes Nachmittagskonzert der akademischen Singvereinigung Moravan unter der Leitung von Mgr. et BcA. Veronika Hromkova.
Übersetzung: Dr. Robert Bek
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2011 až květen 2014
 • 533 zobrazení
 • 0
jaryh
Ani jemně uplakané počasí sobotního dne 16.4.2016 nemohlo zabránit konání již 6. setkání přátel - bývalých ochránců hranic z pohraničního praporu Posseck z NDR a 5. brigády Pohraniční stráže z Chebu.
Konání tohoto setkání se zúčastnilo kromě 12ti pohraničníků ve výslužbě z ČR také mnoho přátel a bývalých pohraničníků z Berlína, Heiligenstadtu, Žitavy, Drážďan, Erfurtu, Sonnebergu, Dermbachu a přirozeně ze zdejšího blízkého okolí saského Vogtlandu. O příkladně připravené prostory se zasloužili především němečtí přátelé Thomas Frühauf, Wolgang Rödel, Ralf Geigenmüller, Gerit Kaiser a Frank Kursawe.
Ve svých vystoupeních přátelé Florian Geyer, K.H. Kathert, H. Bosch, Frithjof Banisch, Jaroslav Horák, Egon Hammerschmidt a další vzpomínali nejen na společnou službu při ochraně svých státních hranic, ale z řady důvodů současného politického vývoje v rámci Evropy, ale i ve světě upozornili na nezbytnost pokračování v OSH nejen na úrovni EU, ale i jednotlivých evropských zemí. Nezákonná migrace nesmí mít "zelenou" ani v současných společenských a politických podmínkách, kdy v důsledku především nezodpovědné migrační politiky administrativy kancléřky Merkelové a některých dalších představitelů západoevropských zemí dochází k zásadnímu ohrožení společenských a kulturních hodnot evropských národů a jejich států.
Jednotlivá vystoupení byla vhodně doplňována promítáním dobových snímků a videí na filmovém plátně v pozadí vystupujících.
Chutné občerstvení doplňovalo velmi příjemné a přátelské ovzduší, ve kterém byly vzájemně předány mnohé dary a pamětní listy, symbolické vlaječky k 60. výročí vzniku Národní lidové armády NDR a k 65. výročí přijetí zákona o OSH. Předseda ašské sekce OSH KČP Milan Paučo a čestný předseda Václav Veselý předali spolu s Jardou Horákem na památku knihy našeho generála Fr. Šádka, které obdrželi za příkladnou mezinárodní spolupráci Wolfgang Rödel, Frank Kursawe, Werner Wagner, Ulrich Vogel a Ralf Geigenmüller. Pro přátele z Grenzkompanie Posseck byl předán na památku společný dar - symbolický talíř s pohraniční symbolikou a s věnováním.
Němečtí přátelé předali českým pohraničníkům do síně tradic krásnou námořní uniformu důstojníka NDR a pamětní listy pak byly předány některým českým přátelům za upevňování přátelství bývalých pohraničníků obou zemí. Jarda Horák pak dostal osobní dar od modeláře Franka Kursawe -
Vydařené přátelské setkání by mělo mít pokračování v Krásné u Aše 16.7.2016, kde se bude konat u příležitosti 65. výročí přijetí Zákona o OSH setkání bývalých příslušníků chebské 5. bPS, kterého se řada německých kolegů ráda zúčastní.
V závěru této mezinárodní přátelské a mimořádně příjemné vzpomínkové akce zazněla z reproduktorů tzv. česká hymna pohraničníků "NA STARÉM MOHELNU, NA STÁTNÍ HRANICI...".
Za vzornou pomoc při tlumočení bylo poděkováno kyticí a přátelským políbením Heike Kramrlové.

Text: Jaroslav Horák
Foto: Jaroslav Horák, Milan Paučo, Zdeněk Sluka, Jiří Dařena, Pavel Duchan, Wolfgang Rödel, Egon Hammerschmidt,

Deutsch

Am Sonnabend trafen sich die “ Freunde der Grenzkompanie Posseck“ zu Ihrem 6. Treffen mit den
Grenzschützern der 5. Grenzbrigade Cheb im Objekt FuTK 313 in Neustadt / Vogtland.
Vertreter der GRH und Vertreter des Verbandes zur Pflege der Traditionen der NVA / GT der DDR überbrachten Ihre Grüße. Teilnehmer kamen aus Zittau, Dresden, Berlin, Erfurt, Sonneberg, Dermbach, Heiligenstadt und der näheren Umgebung. Die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer aus Neumünster. Unsere tschechischen Freunde kamen aus der Region Cheb, Frantiskovy Laszne und As.
Erstmals wurden die neuen Fahnen des Verbandes und unsere neue „ Possecker „ gezeigt. Ebenso die alte Fahne der Grenzpolizei Bereitschaft Dermbach.
Eine Ausstellung mit Modellen von NVA Fahrzeugen und Technik und eine Ausstellung mit CSSR Militärmützen wurden gezeigt.
Verschiedene Themen wurden in Wort , Ton und Bild vermittelt.
Nach dieser gelungenen Veranstaltung freuen wir uns wieder auf das nächste Treffen der Grenzschützer der 5. Grenzbrigade in Krasna. Wir sind dabei !

Logo der Freunde der Grenzkompanie Posseck
Fahne der Freunde der Grenzkompanie Posseck
Logo des Verband zur Pflege der Traditionen NVA / GT
Nationale Volksarmee der DDR NVA

Freunde der Grenzkompanie Posseck
Gerit Kaiser, Ralf Geigenmüller, Frank Kursawe, Wolfgang Rödel
více  Zavřít popis alba 
 • duben 2016
 • 217 zobrazení
 • 0
reklama