Title

august 2021

Description

V mesiaci august pokračovali murárske práce prevažne v zadnom paláci. Škárovala sa severná a západná stena v interiéry. Na južnej stene bola obnovovaná rozpadnutá koruna, na ktorej bola obnovená špaleta zaniknutého vstupu a do trámových káps boli v interiéry aj exteriéry zamurované nové trámy. V prvom nadzemnom poschodí západnej steny bola zreštaurovaná stropná rímsa, do ktorej boli osadené dosky a obnovené stropné kapsy. Ďalšie murárske práce pokračovali na nadmurovaní obvodovej steny stredného paláca a južnej steny rožnej veže. V rámci spolupráce so Sekciou pre mládež ŽSK sa naši členovia zúčastnili kurzu prvej pomoci. V mesiaci august sa nám podarilo rozbehnúť plánovanú záchranu hradu Súľov. Bolo zorganizované stretnutie so zamestnancami KPÚ Žilina a statikom. Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie celkového stavu hradu a vytypovanie prvých murárskych zákrokov. V závere mesiaca dala obec Hričovské Podhradie vymeniť strešnú krytinu na budove starej školy, ktorú sme získali so 50% spoluvlastníctva a v ktorej plánujeme vytvoriť expozičné priestory.

Period

Statistics

  • 107 photos
  • 0 likes

Settings

Report album
Advertisement
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
august 2021
Comments Add