Title

September 2021

Description

Počas mesiaca september sme sa venovali prevažne konzervácii zadného paláca. Obnovovali sme stropné rímsy na severnej a západnej stene, obnovovali sa stropné kapsy na južnej stene a za pomoci horolezcov sa konzervovala koruna južnej a západnej steny zadného paláca. Murárske práce sme vykonávali aj na obvodovej stene stredného paláca. Počas mesiaca sme odstraňovali aj náletovú vegetáciu, hasili vápno a opäť sme získali darom tatru kameňa. Jedným z najväčších úspechov združenia bolo v tomto mesiaci spustenie murárskych prác na hrade Súľov. Počas mesiaca sme vykonali dve murárske brigády. Veľká vďaka patrí všetkým členom Združenia priateľov Hričovského hradu, ktorí sa brigády zúčastnili, starostovi obce Súľov za vyvezenie nás a náradia traktorom na lúku pod hradom a zapožičanie rebríka, členom miestneho OZ Pod skalami za pomoc a finančnú podporu, členom lesného pozemkového spoločenstva Semerovského Súľov za súčinnosť a ochotu pri záchrane, dobrovoľníkovi zo Súľova Marekovi za pomoc pri vynášaní, Janke Chobotovej z hradu Lietava za občerstvenie a pomoc pri čistení muriva a Penziónu Na kopečku za skvelú večeru pre dobrovoľníkov a dobrovoľnému hasičskému zboru z Hradnej za vynesenie murovacej malty. Počas dvoch brigád sme sa zamerali na konzerváciu dvoch fragmentov klenieb a doplnenie muriva v hornom hrade, konzerváciu okennej klenby a nadmurovanie parapetu v hospodárskej budove dolného hradu.

Period

Statistics

  • 120 photos
  • 0 likes

Settings

Report album
Advertisement
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
September 2021
Comments Add